Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Antal medarbetare

Sveriges Skolledare kräver att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om i genomsnitt 20 medarbetare per chef i skolväsendet. En viktig orsak är det tydliga sambandet mellan stora arbetsgrupper och högre sjukfrånvaro samt högre andel arbetsskador.

Sveriges Skolledare verkar för att skolledare ska ha hållbara förutsättningar. Antalet medarbetare per chef är en viktig sådan förutsättning. Samtidigt har skolledare ofta fler medarbetare att ansvara för än de allra flesta andra chefer. Sveriges Skolledare vill få till stånd en förändring.