Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Kollektivavtal

Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda. Villkoren är minst lika bra som lagens men oftast bättre.

Kollektivavtalet reglerar dina arbetsförhållanden och villkor i stort. Exempel på det är arbetstid, pension, sjuklön, föräldraledighet och arbetsmiljöfrågor samt vad som gäller vid arbetsbrist och uppsägningar. Det centrala avtalet sluts mellan arbetsgivarens organisation och fackförbundet inom ditt avtalsområde och kompletterar allmänna lagar och förordningar.

Lokala avtal

Förutom det centrala avtalet kan det också finnas lokala avtal, exempelvis för flextid, kompetensutveckling och föräldraledighet. Kontakta din lokala fackliga förtroendevalde för mer information.

Kollektivavtal – avtalsområden

Du hittar de vanligaste kollektivavtalen för skolledare här nedan.

Läs också om Kollektivavtalade försäkringar

Läs också om kollektivavtalet på Sacos hemsida

Business handshake at meeting or negotiation in the office, close-up. Partners are satisfied because signing contract or financial papers.

Kommunal sektor

A group of young cheerful business people with laptop sitting in an office, talking.

Statlig sektor

Privat sektor