Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Pension - din framtidslön

Precis som lön är en betydelsefull del av dina anställningsvillkor är även din framtida pension det. Avsättningen till din pension är egentligen en uppskjuten lön – lika angelägen att tänka igenom som din månadslön. Oavsett om du har långt kvar eller om du snart står i begrepp att ta ut pension har du all anledning att ta reda på vad du kan göra för att påverka den.

Ålderspension kan tas ut tidigast från 62 år om du är född 1960 och från 63 år om du är född 1961 eller 1962. Samtidigt har du från 1 januari 2023 rätt att jobba kvar till du är 69 år.

Pensionen består av flera delar.

  • Den lagstadgade allmänna pensionen
  • Den kollektivavtalade tjänstepensionen
  • Eventuellt privat pensionssparande

Även du som jobbar i ett företag som saknar kollektivavtal och därmed inte har någon kollektivavtalad tjänstepension kan omfattas av tjänstepension om företaget valt att ha en egen pensionsplan, en sk individuell tjänstepension.

Allmänna pensionen

Allmän pension kallas den pension som alla har rätt till enligt lag. Den tjänas in på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Den allmänna pensionen består av inkomstpension som utgör 16 % av inkomsten och premiepension PPM som är 2,5 % av inkomsten. Till den allmänna pensionen hör också garantipension. Premiepensionens storlek kan du påverka genom att välja vilka fonder dina PPM-pengar ska förvaltas i. Om du dessutom regelbundet följer upp hur fonderna utvecklas kan du ytterligare påverka storleken på din framtida premiepension.

Du kan läsa mer om den allmänna pensionen på Pensionsmyndighetens hemsida.

Kollektivavtalad tjänstepension

Den allmänna pensionen kompletteras av tjänstepensionen på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Tjänstepensionen är uppskjuten lön och därmed en viktig del i din framtida ekonomiska trygghet. Tjänstepensionen kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. Genom att aktivt välja hur den avgiftsbestämda tjänstepensionen ska förvaltas kan du påverka storleken på din framtida tjänstepension. Även här kan du ytterligare påverka din pension genom att se över förvaltningen med jämna mellanrum.
Läs mer om tjänstepensionen inom olika kollektivavtalsområden under menyvalen i huvudmenyn.

Privat pensionssparande

På MinPension kan du göra en prognos över hela din pension. Även privat sparande i pensionsförsäkring och individuell tjänstepension (från företag som saknar kollektivavtal och som valt att ha en privat pensionsplan) kan beräknas om du anger vilka bolag försäkringen ligger i. Prognosen kan betraktas som en vägledning, den kan inte ses som en komplett information om den framtida pensionen.

Skydd för efterlevande och pensionen

Dina kollektivavtalade efterlevandeförmåner är inte bara viktiga för dina efterlevande utan även för din egen pension. Särskilt observant bör man vara vad gäller det så kallade återbetalningsskyddet som ofta ges till priset av en lägre pension.

I den här korta rapporten redovisas det skydd för efterlevande som gäller för fem av de viktigaste kollektivavtalen för tjänstemän i privat, kommunal och statlig sektor.

Länk till Sacos guide till skydd för efterlevande och pension

Löneväxling

Ett bra sätt att öka sitt pensionssparande kan vara att växla lön mot en annan förmån, sk löneväxling. Det gäller i synnerhet löneväxling till högre tjänstepension.

Läs mer om löneväxling här

Avgiftsbestämd pension

Avgiftsbestämd eller premiebestämd pension innebär att storleken på avgiften som arbetsgivaren betalar in är bestämd. Hur pengarna sedan ska förvaltas dvs vilket försäkringsbolag, försäkringsform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring) liksom om det ska finnas något återbetalningsskydd, kan du i regel välja själv. Storleken på pensionen beror på hur pengarna förräntar sig och därför kan dina val få stor betydelse för din framtida pension.

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att storleken på pensionen den dag du tar ut den är bestämd, i grova drag en viss andel av lönen när du pensionerar dig. Storleken på den förmånsbestämda pensionen beror bland annat på anställningstid, löneutveckling och ålder vid pensioneringen.