Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Kommunal tjänstepension

Tjänstepension för anställda i kommuner och regioner

De två kommunala pensionsavtalen heter AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) som är avgiftsbestämt och KAP-KL som har en del som är avgiftsbestämd och en som är förmånsbestämd.

I AKAP-KL består premien av 4,5 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Den höjs från 1 januari 2023 till 6%. För den del av lönen som överstiger 46 437 kr/mån (2023 års belopp) är avgiften 30 % av den pensionsgrundande lönen. Den höjs till 31,5% från 1 januari 2023. Till skillnad från i KAP-KL kan du välja hur dina tjänstepensionspengar ska förvaltas fyra gånger per år.

KAP-KL består av en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd tjänstepension. I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen 4,5 % av den pensionsgrundande lönen. Hur pensionspengarna från den avgiftsbestämda premien ska förvaltas väljer du själv senast den 31 december varje år. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

KAP-KL innehåller också en förmånsbestämd del för den delen av lönen som vid pensionen ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. För att få full förmånsbestämd kommunal tjänstepension enligt KAP-KL måste du ha minst 30 års kommunal anställningstid när du går i pension.

Löneavdrag under föräldraledighet tillgodoräknas fullt ut i den pensionsgrundande lönen för båda avtalen.

På Pensionsvalets hemsida kan du välja direkt hur du vill att dina pensionspengar ska förvaltas.

Läs mer om den kommunala tjänstepensionen hos KPA

Nyheter i tjänstepensionen 2023

Den 1 januari 2023 trädde viktiga nyheter för tjänstepensionen i kraft för dig som jobbar i kommuner och regioner.

För de anställda som innan 1 januari 2023 omfattas av KAP-KL kommer flertalet att föras över till AKAP-KR och därmed få 1,5 % högre pensionsavsättning. Vissa anställda kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Du som har en lön över taket (46 438 kr/mån 2023) kommer att ligga kvar i KAP-KL men under perioden 1 april - 31 maj har du möjlighet att välja om du vill byta till AKAP-KR.

Läs mer här

Flytträtt av pensionskapital

Från den 1 september 2014 får de anställda som omfattas av de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL, liksom AKAP-KL, PFA 98 och PFA01 rätt att flytta sitt pensionskapital.

Innan du flyttar dina pengar läs det här:

Pensionsvalets hemsida