Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Nyheter i tjänstepensionen 2023

Den 1 januari 2023 trädde viktiga nyheter för tjänstepensionen i kraft för dig som jobbar i kommuner och regioner.

För de anställda som innan 1 januari 2023 omfattas av KAP-KL kommer flertalet att föras över till AKAP-KR och därmed få 1,5 % högre pensionsavsättning. Vissa anställda kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande.

Har du en lön över taket (46 438 kr/mån 2023) kommer du att ligga kvar i KAP-KL men under perioden 1 april - 31 maj har du möjlighet att välja om du vill byta till AKAP-KR.

Varken vi som förbund det vill säga facket, din arbetsgivare eller de som administrerar pensionerna kan eller får ger råd till dig hur du ska välja. Det går helt enkelt inte att förutsäga vad som är bäst för en enskild skolledare eftersom det beror på okända faktorer som framtida lönekarriär, tid i KR-sektor, börsutvecklingen mm.

Till ditt stöd i valet mellan att stanna kvar i KAP-KL eller att byta till AKAP-KR har vi tillsammans med SKR tagit fram en partsgemensam information och dels vårt gemensamma informationsmaterial med övriga Akademikeralliansförbund där du även hittar frågor och svar.

Som du ser när du läser igenom materialet är det några faktorer som kan ha betydelse för valet:

  • Om du har en sen eller tidig lönekarriär dvs när fick du en lön över taket.
  • Vid vilken ålder fick du en lön över taket, när du har lång tid kvar till pensionen eller kort tid.
  • Om du har jobbat lång eller kort tid i kommunal sektor.
  • Om du har en lönenivå som ligger en bra bit över taket eller bara precis över.

Lönetaket är 7,5 inkomstbasbelopp och det ändras varje år. Det fastställs av Pensionsmyndigheten och 2023 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 46 438 kr.

I informationsmaterialet beskriver vi bland annat hur de här faktorerna kan påverka pensionen i KAP-KL respektive i AKAP-KR.

Från och med 1 januari 2023 ändrades även uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen.