Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Jobbyte kan påverka din tjänstepension

Tänk på att det kan påverka din pension om du byter arbetsmarknadssektor och därmed pensionsavtal t ex från kommunal tjänst till en friskola. Lämnar du det kommunala pensionssystemet KAP-KL under de sista nio åren av ditt yrkesliv kan det påverka den förmånsbestämda delen av din tjänstepension. Vänd dig till pensionshandläggaren i din kommun för information om hur det slår på just din pension. Tänk också på om du byter till en fristående skola att du kan behöva förhandla om en förstärkt tjänstepension innan du beslutar dig för att byta till ett annat pensionsavtal. På motsvarande sätt kan du förhandla med din nya arbetsgivare om du byter anställning från en fristående eller statlig anställning till en kommunal, i slutet av ditt yrkesliv. Är du osäker på hur ett byte av arbetsmarknadssektor och därmed pensionsplan påverkar din pension rekommenderar vi dig att kontakta en oberoende pensionsrådgivare.

För att underlätta fri rörlighet mellan olika avtalsområden har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med övriga förbund inom Akademikeralliansen, Saco-S och PTK förhandlat fram helt premiebestämd tjänstepension som är oberoende av om du byter avtalsområde. För kommunalt anställda heter detta avtal AKAP-KR, och gäller för alla födda efter 1986. För de flesta som jobbar på friskolor heter den helt premiebaserade tjänstepensionen ITP 1 och gäller för alla födda efter 1978. Från 1 januari 2016 gäller tjänstepensionsavtalet PA 16 för statliga anställda och det är helt premiebestämt för alla som är födda 1988 och senare.