Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Statlig tjänstepension

Tjänstepension för statligt anställda

Du som är statligt anställd omfattas av det statliga pensionsavtalet, PA 16. För dig som är född 1987 och tidigare gäller PA 16 Avdelning II som i stort sett är detsamma som det tidigare statliga pensionsavtalet PA 03. Det har en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. Avtalet har två delar som är avgiftsbestämda, den kompletterande ålderspensionen som kallas Kåpan och den individuella tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar in motsvarande 2 % av din lön varje månad till Kåpan. Pengarna placeras i en traditionell livförsäkring utan återbetalningsskydd.

Den individuella tjänstepensionen är också avgiftsbestämd och motsvarar 2,5 % av din utbetalda lön. Den kan du själv välja hur du vill att pengarna ska förvaltas. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd. Tidigare PA 03 och nuvarande PA 16 Avdelning II innehåller också en förmånsbestämd del för den delen av lönen som vid pensionen är högre än 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som är född 1988 och senare tillhör PA 16 Avdelning I som består av:

  • Ålderspension obligatorisk
  • Ålderspension valbar
  • Ålderspension flex

Ålderspension obligatorisk

Arbetsgivaren betalar in 2 % av din utbetalda lön upp till 46 438 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 46 438 kronor och uppåt. (2023 års belopp).

Ålderspension valbar

Arbetsgivaren betalar in 2,5 procent av din utbetalda lön upp till 46 438 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 46 438 kronor och uppåt. Du väljer vem som ska förvalta den här delen. (2023 års belopp).

Ålderspension flex

Arbetsgivaren betalar 1,5 procent av din utbetalda lön (efter vissa löneavdrag). Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Läs mer om den statliga tjänstepensionen på SPVs hemsida

Läs mer om avtalet PA 16 på Arbetsgivarverkets hemsida

Viktiga ändringar i statliga trygghetsförsäkringar

Viktiga ändringar i de kompletterande trygghetsförsäkringar inom statlig sektor - ändrade åldersgränser för dig som är långvarigt sjuk, har en arbetsskada, är arbetslös eller har delpension.

Läs mer här

Nytt pensionsavtal i staten

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen är att erbjuda ett modernt avtal som harmoniserar med att allt fler arbetar högre upp i åldrarna. Förändringarna blir störst för den som är född 1987 eller tidigare och idag ingår i avdelning två i pensionsavtalet PA 16.

Läs mer på Saco-S hemsida