Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Din löns olika delar

Här är ett förslag på hur du kan resonera om din lön i olika delar.

Till allra största delen bestäms lönen av befattningen – det vill säga arbetsuppgifter, ansvar, komplexiteten i uppdraget, krav på utbildning och erfarenhet, arbetsgivarens lönestruktur samt konkurrerande löner på arbetsmarknaden. Den här delen av lönen avgörs huvudsakligen redan när du anställs och påverkar din lön under lång tid.

En andra del handlar om ifall du får nya arbetsuppgifter eller ansvar som ligger utanför vad som är vanligt i din befattning. Förändras ditt uppdrag på det sättet bör lönen justeras samtidigt, utanför den årliga löneöversynen.

En tredje del handlar om vad du presterar och hur väl du uppfyller de lönekriterier som gäller. Den delen avgörs vid lönerevisionerna.
Ibland förekommer också andra delar, till exempel temporära lönetillägg för tillfälliga förordnanden eller tillfälligt utökade ansvarsområden.