Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Lönestatistik för skolledare

Sveriges Skolledares uppfattning är att skolledarnas löner måste höjas rejält för att få skolhuvudmännen att rekrytera de bästa cheferna till förskola och skola. En viktig del i vårt arbete är att vara ett stöd för dig och dina kollegor inför er lönedialog.

Din lön 2023

Den genomsnittliga lönen för landets skolledare är 57 600 kronor, vilket är nästan 30 000 kronor mindre än en genomsnittlig ekonomichef. Högst är medellönen för skolledare i Stockholm med 61 700 kronor och lägst är medellönen i Dalarna med 51 000 kronor. Allt enligt ny statistik från som presenteras i löneskriften Din lön 2023.

Den genomsnittliga löneutvecklingen under 2022 var 3,6 procent, vilket är densamma som 2021. Årets bästa löneutveckling stod Västernorrland för med 5,4 procent och lägst löneutveckling hade Jämtland med 2,1 procent. I praktiken innebär samtliga löneökningar reallöneminskningar eftersom året burit med sig en inflation som i december 2022 låg på 10,2 procent (mätt i KPIF).

Förutom lönestatistik uppdelat på region och kommun innehåller skriften många tips och råd inför lönesamtalet. Det finns även statistik på övertidsarbete och ansvarsavstånd.

Saco Lönesök

Via vårt webbverktyg Saco Lönesök kan du enkelt skräddarsy din egen lönestatistik och jämföra skolledarlöner i olika delar av landet, eller varför inte jämföra med andra chefsbefattningar på arbetsmarknaden.

Saco LöneSök är tillgänglig enbart för medlemmar, du måste logga in för att komma åt verktyget.

Länk till Saco Lönesök

Skolledarlöner i Europa

Vad tjänar skolledarna i EU? Eller Norge? Här är en länk till statistik för både skolledar- och lärarlöner. Det är den enda samlade databasen som bearbetar sina data med hänsyn taget också till BNP med mera.

Länk till Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe