Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Skolledares löner måste öka

Skolledare tjänar enligt Sveriges Skolledare alldeles för lite. Skolledarens yrke är komplext och innebär ett stort ansvar. Men trots det motsvarar inte lönen de förväntningar som finns i yrket. Vi arbetar för ett lönelyft på 20 000 för skolledare.

Förutom att skolledare har samma uppdrag som andra chefer med ansvar för t.ex. budget, resultat, medarbetare och arbetsmiljö, har de samtidigt flera andra uppdrag som andra chefer inte har. I det kan ingå många olika funktioner och roller.

Exempel på skolledares ansvar

Myndighetsutövning och granskning

 • Uppgifter och ledning från både stat och huvudman
 • Ansvara för myndighetsutövning med beslut och utredningar som kan bli föremål för granskning och överklagan
 • Ansvara för att verksamheten inriktas mot de nationella målen och ser till att dessa är väl kända i verksamheten
 • Hantera utomstående granskning regelbundet

Leda och utveckla verksamhet

 • Leda medarbetare som är medlemmar i en profession
 • Främja kollegial samverkan
 • Ansvara för utveckling av undervisning
 • Arbeta för goda relationer med vårdnadshavare och med andra aktörer runt skolan
 • Lyssna till barn och elever i planering av verksamheten
 • Ta stöd av forskning och beprövad erfarenhet i planering av verksamheten

Systematiskt kvalitetsarbete

 • Leda det systematiska kvalitetsarbetet och har ett statligt uppdrag att utveckla utbildningen
 • Söka behålla och rekrytera legitimerad personal med rätt kompetens och behörighet
 • Se till att det finns ett tydligt och väl strukturerat arbete kring särskilt stöd och särskilda anpassningar
 • Utvärdera arbetet och fördela resurser till särskilt stöd och extra anpassningar
 • Sörja för att resursfördelning i övrigt främjar likvärdighet
 • Utveckla och ansvara för den inre organisationen

Arbete för hälsa och trygghet

 • Leda ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och elever
 • Säkerställa en positiv studiemiljö fri från kränkningar och diskriminering för barn, elever och personal
 • Säkerställa trygghet och studiero för barn och elever