Logo Logga in Bli medlem

årsplanering

En årsplanering ger överblick över kommande arbetsuppgifter och skapar en grund för både kortsiktig och långsiktig planering.

Här hittar du...

... exempel på vad en årsplanering kan innehålla. De kan du använda som stöd då du planerar läsåret och lägger in uppgifter i kalendariet. Här finns även olika mallar för att du ska hitta det som passar dig. Mallarna är ett slags ”kom-ihåglistor”, som kan anpassas till just din egen arbetsorganisation. Vi ger även några exempel på PM som kan användas inför läsårsstarten. Detta tydliggör för personalen vad som gäller.

Vi hoppas att ...

... verktygen ska hjälpa dig att planera ditt arbetsår. Använd mallarna och exemplen då du tar fram kalendarier för det gemensamma arbetet på enheten och då du skapar din egen kalender.

Vad innebär en årsplanering?

För att skapa struktur och framförhållning är det viktigt att ha koll på vad som ska göras under året. En årsplanering ger en tydlig överblick över planerade arbetsuppgifter och skapar en grund för både kort- och långsiktig planering och för enhetens och rektorns kalendarier. Det handlar om att planera och visualisera viktiga tidpunkter för möten, redovisningar, uppföljningar och olika arbetsuppgifter under ett arbetsår.

Gör parallella planeringar för förvaltningen, nämnden och rektor för att få överblick. En förskola kan exempelvis ha en pedagogisk och en administrativ planering. Här hittar du länkar till mallar och checklistor: