Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Barn- och elevhälsa

Här får du veta mer om hur barn- och elevhälsoteam kan utformas som en del av arbetsorganisationen.

Rektorn har en avgörande roll för att organisera ett effektivt och stabilt barn- och elevhälsoarbete​. Det måste prioriteras för att alla barn och elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lära. Alla uppdrag samverkar.

Här hittar du...

... beskrivningar av barn- och elevhälsoarbetets arbetsorganisation och uppdrag. Det vill säga vad som ska göras och vem/vilka som ska göra det. Faktiska åtgärder och utvecklingsfrågor hanteras inte, dvs hur vi ska arbeta.

Vi hoppas att du...

...får kunskaper om och förståelse för hur olika befattningshavares uppdrag kan vara utformade för barn – och elevhälsoarbete. I delområdet beskrivs även hur du som rektor kan använda ditt ”spelöga” för att effektivisera och stabilisera organisationen kring elevhälsoarbetet.

Uppdragsbeskrivningar

Varje grundskola ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Förskolor har rätt att få stöd av BVC. Därför finns det inte alltid barnhälsoteam i förskolorna. De kan ibland ha specialpedagoger eller så finns det särskilda resurser som har ansvar för alla förskolor i kommunen. Vissa kommuner kan ha ett centralt barnhälsoteam med flera professioner.

Det är viktigt är att du som rektor har insikt och förståelse för vad respektive kompetens förväntas utföra. För en stabil och effektiv elevhälsoorganisation är varje kompetens viktig. Varje enskild medarbetare är unik och är anställd för att barns och elevers lärande ska utvecklas så mycket som möjligt!

Organisera barn- och elevhälsoarbetet

Arbetsorganisationen ska ha ett väl etablerat barn- och elevhälsoteam bestående av de kompetenser du hittar i menyn här under. Tydliga strukturer och rutiner avgör organisationens effektivitet och stabilitet. Men detta är inte allt som behövs för att lösa barns och elevers svårigheter.

Teamet måste komplettera varandra och agera som en samlad kompetens. Förutom tydliga uppdragsbeskrivningar krävs det också en välstrukturerad organisation som är känd av alla lärare och övrig personal. Annars finns det risk för att vissa yrkeskategorier har större förståelse för och kunskap om barn- och elevhälsoteamets funktion än andra.

Preventivt förhållningssätt

Arbetet ska vara så hälsofrämjande som möjligt. Du bör därför planera ett preventivt förhållningssätt. Teamets professioner och övriga lärare måste ha möjlighet att mötas kontinuerligt så att teamet inte uppfattas som en egen ”bubbla”. Allt för att undvika att en ”vi mot dem"-attityd bildas vilket motverkar en effektiv och stabil arbetsorganisation. Vissa ärenden kan också hinna cementeras om det dröjer för länge mellan mötena.

Professioner i elevhälsoarbetet