Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Kränkande behandling

Barn och elever ska skyddas mot kränkning, diskriminering, trakasserier och repressalier i förskolan och i skolan. Lagar styr, men själva arbetet måste vi göra själva genom att agera och reagera! Du som rektor har ansvar att, tillsammans med personalen, ta fram en organisation och ett förhållningssätt som främjar tryggheten.

Här hittar du...

... information om hur en kränkning definieras och vilka skyldigheter du har som rektor. Du får tips om hur din arbetsorganisation ska vara rustad med planer och rutiner så att alla kan reagera och agera aktivt mot alla former av kränkningar och hur du kan hantera ett kränkningsärende. Vilka funktioner ska stötta hanteringen av anmälningar och processer kring kränkningar och vilka resurser och kompetenser krävs?

Vi hoppas att ...

... verktygen på den här sidan vägleder dig att förbygga kränkningar och ger dig redskap att använda om kränkningar ändå inträffar. Som rektor gäller det att vara medveten om sitt ansvar vid kränkningar. Ett nära tillsammansarbete är avgörande för att barnens och elevernas trygghet alltid sätts främst.

Vad är kränkningar och hur kan man förebygga?

Beteenden som sänker en annan människas värde, utan att det finns ett samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara när ett barn får elaka kommentarer om övervikt eller ”fula” kläder. Det kan också handla om knuffar, slag och utfrysning eller kränkningar på nätet. Att kränka innebär att någon förnedrar en eller flera individer genom ord eller handlingar.