Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

rektors arbetsmiljö

Som rektor ställs du ibland inför situationer som kan vara tuffa att hantera. Då kan det också vara svårt att agera rationellt. Allt för många påfrestande situationer kan skapa ohälsa. Här får du tips om hur du kan agera i ditt rektorsuppdrag – även då det blåser hårt. Ibland behövs snabba beslut, men det utesluter inte eftertänksamhet.

Här hittar du…

… exempel på svåra situationer, och stödjande tips. Som ny rektor kan du få en beredskap genom dessa konkreta redskap för att bygga ett modigt ledarskap och stärka dina kunskaper och din medvetenhet.

Vi hoppas att du…

… tar del av tipsen i förebyggande syfte så att svårigheterna inte blir ”infekterade” och knepigare att åtgärda. Ha tipsen i denna verktygslåda nära till hands, kanske utskrivna i ett dokument som en fysisk ”verktygslåda”?

Viktigt med rätt förutsättningar

Som rektor är du ”piloten” som behöver rätt förutsättningar för att kunna manövrera, navigera, kommunicera och styra vidare mot styrdokumentens intentioner. Du ska organisera utbildningen så att alla barn/elever utvecklas och lär på bästa sätt. För att lyckas med det krävs insikt, förståelse och agerande.

Förskolan och skolan är centrala institutioner i samhället och betyder enormt mycket för barn, ungdomar och vuxna. Många har därför åsikter om hur rektorer bör styra sina förskolor och skolor. Alla har förstås rätt att skapa sig en egen uppfattningar. Att lyssna in olika tankar kan vara klokt, men det betyder inte att du som rektor måste agerar utifrån allas tyckande.

Var inte alla till lags

Som ny rektor finns det en risk att man vill vara alltför många viljor till lags. Vårdnadshavare kan ha starka åsikter kring sina barns skolgång. Ibland händer det till och med att de hotar rektorn. I sådana situationer känner man sig lätt trängd och känslor kan ta över professionaliteten. Här är några grundläggande tips för att hantera trängda situationer:

  • Lyssna gärna in åsikter, men ta inte förhastade beslut. Andas och ta det lugnt!
  • ”Provtänk” på din kammare innan du tar ställning. Överväg för- och nackdelar och hur olika val drabbar enskilda individer och andra berörda direkt och indirekt.
  • Diskutera dina tankar med skolledare, berörda medarbetare, mentor och/eller din chef. OBS! Tänk på att ta hänsyn till sekretessen.
  • Dina beslut ska tas utifrån gällande styrdokument, huvudmannens riktlinjer, rutiner och policys. Och de ska alltid tas utifrån allas bästa möjligheter till utveckling och lärande.
  • Tänk på att du har befogenhet att ta beslut!