Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Att skapa team

Att skapa en organisation där roller och ansvar är tydliga är en förutsättning för stabilitet och effektivitet. Då kan team inom verksamheten vara bra för att skapa samarbete och helhet. Teamens funktioner är kopplade till rektorns nära ledarskap.

Här hittar du...

... information om några vanligt förekommande team i verksamheten som kan användas effektivt för att stärka ditt ledarskap.

Vi hoppas att du...

...genom det får redskap för att bygga upp samt vidmakthålla stabila och effektiva arbetsorganisationer.

Bygg broar mellan teamen

För att skapa stabila och effektiva arbetsorganisationer är det bra att bilda team. Det är inget nytt inom förskolan och grundskolan, men ibland är de inte tillräckligt effektiva och kan fungera som isolerade ”öar”. Då behöver du bygga broar. Och du får inte själv vara en av dessa öar! Tänk på att kommunikationen måste gå åt bägge håll.

Kartlägg verksamhetens team. Utvärdera hur effektiva de är tillsammans med dina medarbetare. Några frågor att diskutera:

  • Vilka team finns det och vad är deras funktion och syfte?
  • Hur väl uppfyller de dina förväntningar?
  • Har du kunnat påverkat teamets syfte och utveckling?
  • Hur samverkar du med teamen?
  • Hur delegerar du uppdrag och hur följs de upp?
  • På vilka sätt återkopplar du till teamen?
  • Saknas det något team eller finns det behov av att förändra och/eller knoppa av något team?

Svaren ger även en riskbedömning av arbetsorganisationens stabilitet och effektivitet. Om svaren är diffusa eller negativa så behövs det sannolikt förändringar. Teamen har ju en gång skapats för att ge effektivitet och stabilitet. Ineffektiva team är ett resursslöseri.

Utvärderingen ger möjlighet att skapa en organisation där roller och ansvar är tydliga och bildar en helhet, en så kallad O.R.A. (organisation, roller och ansvar). En tydlig O.R.A. i verksamheten innebär att det finns en stabil och effektiv arbetsorganisation.

OBS! Fackliga samverkansmöten och arbetsplatsträffar räknas i det här fallet som team, men de är obligatoriska – lagstiftade och förhandlade i avtal. Om det finns behov kan de däremot effektiviseras. Läs mer under ”Effektiva möten”.

Här följer några exempel på vanligt förekommande team. En del av dessa finns inom både förskolan och grundskolan. Vi beskriver teamens funktioner kopplade till rektorns nära ledarskap. Det är inte säkert att alla team som beskrivs här existerar inom din förskola/skola. Eller så finns det liknande team men med andra syften och utformningar. Hur som helst har vi valt att beskrivna teamens funktion ganska detaljerat för att du som rektor ska få tips hur du kan skapa en effektiv arbetsorganisation, din roll är avgörande!