Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Systemunderhåll

Vårt medlemssystem är stängt för tekniskt underhåll onsdag 27 sep kl 17:15 – 21:00. Under dessa timmar kan du inte ansöka om medlemskap eller logga in på ”Mina sidor”.

"Barnens framtid står på spel – politikerna blundar"

Idag firar vi skolledarnas dag. Skolor och förskolor runt om i landet hyllar sina skolledare för att de dagligen bidrar till barnen och elevernas trygghet och utveckling, skriver flera lokalstyrelser i debattartiklar runt om i Sverige idag.

Som skolledare balanserar vi dagligen mellan pedagogiska mål, administrativa krav och mänskliga relationer. Vi navigerar genom snåriga byråkratiska korridorer och ska samtidigt inspirera såväl personalen som barn och elever i sin utveckling. I den väv av utmaningar och möjligheter som utgör skolvärlden agerar vi kompassnålen som pekar ut vägen.

Samtidigt är verkligheten den, att förskolan och skolan brottas med strukturella problem som försvårar möjligheterna att leda verksamheterna. Personalbrist och för stora barn- och elevgrupper i förskolan och skolan minskar möjligheterna att ge alla en kompensatorisk utbildning. I grundskolan går drygt var fjärde elev ut med ofullständiga betyg, vilket skapar en problematik som gymnasiet sedan får ärva.

Ansvaret att i denna verklighet ändå leva upp till styrdokumentens krav landar tungt i knät på oss skolledare.

Det är inte konstigt att hälften av skolledarna i en ny undersökning från Sveriges Skolledare svarar att de önskar sig bättre tillgång till stödfunktioner för att kunna få administrativ avlastning. Ungefär lika många önskar sig ett mindre ansvarsområde, vilket är en annan väg att gå för att uppnå en hållbar arbetssituation. Hälften svarar att de har för många medarbetare för att kunna ge dem de stöd de behöver för att utvecklas i sina yrkesroller. För att hantera sin arbetssituation jobbar skolledarna osunt mycket övertid och tvingas till hårda prioriteringar som de inte alltid är tillfreds med. Det är uppenbart att något måste göras.

Idag är det Skolledarnas dag. Skolor och förskolor runt om i landet hyllar sina skolledare för att de dagligen bidrar till barnen och elevernas trygghet och utveckling. Men det är också en dag som syftar till att uppmärksamma de utmaningar som många skolledare står inför.

Som politiker i landets kommuner önskar vi därför att ni reflekterar över era prioriteringar. Våra barns och elevers framtid står på spel, och det är dags att ta ett steg framåt och agera. Det är hög tid att ni tar ansvar genom att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att förbättra skolledares arbetsmiljö, och därmed skapar bättre förutsättningar för våra barn och elevers utbildning.

Låt oss tillsammans forma en framtid där skolledare har resurser och stöd för att leda sina skolor med framgång. Det är genom deras arbete och engagemang som våra barn och elever formar sin framtid.