Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Den 1 juni håller rådgivningen stängt för utbildning. Ni kan mejla till radgivning@sverigesskolledare.se så hanterar vi era ärenden.

Likvärdigheten i skolan försämras - dagens skolsystem förstärker skillnaderna

Skillnaderna i läsförståelse i årskurs 4 ökar mellan elevgrupper och mellan skolor. Det visar den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021 som presenterats idag. Det är de resurssvaga eleverna som försämrat sina resultat mest. ”Sverige som kunskapsnation måste kunna bättre än så här”, kommenterar Sveriges Skolledares ena förbundsordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

- Det är glädjande att elever läser mer på fritiden men det räcker inte för att kompensera de brister som vårt segregerande skolsystem ger upphov till, säger Matz Nilsson, förbundsordförande på Sveriges Skolledare.

Den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021 presenterades av Skolverket idag. Studien visar att läsförmågan hos svenska elever i årskurs fyra har försämrats sedan 2016, och är nu större än resten av Norden. Resultaten visar att elever i de flesta länder presterar sämre i denna mätning jämfört med 2016. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson menar att det till stor del är en Corona-effekt.

- Den förklaringen räcker inte eftersom Sverige ändå höll sina grundskolor öppna. Det är mer grundläggande förändringar som behöver komma till för att vi ska kunna ge alla elever en likvärdig utbildning. Sverige som kunskapsnation måste kunna bättre än så här, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

PIRLS 2021 visar att eleverna möts av utbildade lärare som skapar en god lärandemiljö men att lärarna möter stora utmaningar på resurssvaga skolor. Eleverna bedöms ha svaga kunskapsförutsättningar och det krävs betydande insatser för att skapa en lugn miljö.

- Studien visar att skolledare och lärare gör ett bra jobb, men att systemet snarast förstärker elevernas olika förutsättningar. Så kan vi inte ha det. Skolverkets förslag kring att staten behöver förstärka sin ekonomiska styrning och göra den mer träffsäker är ett nödvändigt första steg i en större reform. Allt nödvändigt underlag ligger på bordet – nu behövs modiga politiker, säger Matz Nilsson.

Läs mer om PIRLS 2021 på Skolverkets hemsida: Stora skillnader i läsförståelsen bland fjärdeklassare - Skolverket