Logo Logga in Bli medlem

Varumärkesplattform

Vision, mission, personlighet, positionering och varumärkeslöfte.

Vision:

Fokus på slutmålet – att leda mot en väl fungerande skola, utveckling av människor och samhälle för Sveriges framtid​.

Den samlade rösten som leder Sveriges skola in i framtiden.

Mission:

Fokus på professionen skolledare – att skapa goda förutsättningar för skolledare att vara skolledare och därigenom förutsättningar att förverkliga visionen​.

Vi skapar bättre förutsättningar för en hållbar, utvecklande och stolt profession av skolledare.

Personlighet:

Sveriges Skolledare - en drivande kraft som utifrån kunskap får saker att hända för professionen och medlemmen.

  • Handlingskraftig: Vi får saker att hända, är lösningsorienterade och övervinner hinder. Vi ligger steget före och söker nya rön och insikter för att ständigt utvecklas, med målet att ha de bästa svaren när våra medlemmar behöver oss.
  • Förtroendeingivande: Vi vinner våra medlemmars förtroende genom att vara kunniga och pålästa. Vi förser dem med de bästa verktygen i de situationer som kan uppstå i deras arbetsliv. Vi ger råd baserat på fakta och erfarenhet samtidigt som vi kan se varje fråga ur flera perspektiv. 
  • Personlig: Vi engagerar oss i varje medlems unika situation och finns där när de behöver råd och stöd inför viktiga beslut. Vi står stadigt och hittar konstruktiva lösningar som gör skillnad för varje medlem.

Positionering:

Att ge skolledare bättre förutsättningar att vara skolledare​.

Genom vår samlade kunskap och handlingskraft skapar vi bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och status för skolledarprofessionen och varje enskild medlem

Varumärkeslöfte:

Den starkaste rösten för ledare inom utbildning.