Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Sveriges Stora Skolledarpris

Stora Skolledarpriset instiftades 2018 för att uppmärksamma skolledares avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Nina Svensson, pristagare 2022. Foto: Magnus Hartman

Priset delas ut i samband med Nordiska Skolledarkongressen som arrangeras vartannat år i Göteborg.

Riktlinjer

  • Priset ska gå till en skolledare som har gjort extraordinära insatser utifrån de nedan fastlagda kriterierna.
  • Priset ges för redan utförda insatser och kan inte sökas för planerade projekt.
  • De nominerade ska vara verksamma skolledare.
  • Nomineringen ska åtföljas av en tydlig motivering utifrån de fastställda kriterierna för att kunna beaktas i urvalsprocessen.
  • Prissumman uppgår till 100 000 kr och delas ut till pristagaren att användas fritt.

Kriterier

  • Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledares yrkesetik och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
  • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
  • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
  • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

En nominering bör utgå från de här kriterierna och innehålla konkreta exempel på hur skolledaren i fråga har jobbat.

Skicka in nomineringen senast den 15 december!

Samarbetspartners

Arbetet sker i samarbete med ett antal partners, som i viss utsträckning har varierat mellan åren.

2024 år samarbetspartners var Studentlitteratur, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Kungliga IngenjörsvetenskapsAkademien - IVA, Friskolornas Riksförbund, Elevernas Riksförbund och Sveriges Elevkårer. Flertalet av våra partners bidrar till prissumman, dock inte elevorganisationerna.

Mer information:

Lena Linnerborg, Utbildningspolitisk chef, 0706-17 62 09.
Maria Andrén Bergström, Förbundsdirektör, 0706-74 62 07.

Nominera här

Den nominerade har arbetat som skolledare:
Den nominerade arbetar inom:
Huvudman