Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Verksamhetsplan

Sveriges Skolledares verksamhet utgår från förbundets stadga där de tre inledande paragraferna slår fast organisationens ändamål, de grundläggande värderingar som ska prägla alla beslut och aktiviteter, samt grundläggande principer för hur organisationen ska byggas upp och fungera.  

1. Rätt lön och övriga villkor

Skolledares löner och arbetsvillkor motsvarar det ansvar och de komplexa uppgifter skolledare har.   

Skolledaryrket är ett attraktivt karriärval för skickliga lärare och personer med relevant utbildning och bra ledaregenskaper.

Specialiserat fackligt stöd vid behov.   

2. Hållbar arbetsmiljö och rätt förutsättningar för uppdraget

Skolledare ges förutsättningar som möjliggör en hållbar och trygg arbetsmiljö. 

Skolledare ges förutsättningar som möjliggör ett framgångsrikt ledarskap.   

Även skolledare omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

3. Stark och tydlig profession

Att bli skolledare är ett attraktivt yrkesval. 

Det finns en stark vetenskaplig bas för yrket. 

Det pedagogiska uppdraget kan prioriteras. 

Skolledare har tillgång till relevant fortbildning under hela yrkeskarriären.

Sveriges Skolledares yrkesetik är väl känd och respekterad.  

4. Inflytande över utbildningspolitiken

Staten tar över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet samt säkrar öppenhet och insyn. 

Reformera skolvalet och fasa ut vinst och marknadsskola för att säkra kvalitet och likvärdighet samt motverka segregation. 

Lokala beslut fattas i samarbete med skolledarna.

5. Stark medlemstillväxt, engagemang och lojalitet

Sveriges Skolledare är det självklara valet för alla chefer och ledare inom utbildning. 

Sveriges Skolledare är ett välkänt och etablerat förbund. 

Sveriges Skolledare är en väl fungerande demokratisk organisation. 

Ladda ner som pdf