Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Politik, organisation & demokrati

Sveriges Skolledare driver såväl yrkes- och arbetsmiljöfrågor som opinionsarbete. Förbundet leds av ordförandena Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson, fram till kongressen 2024. Men mycket av Sveriges Skolledares arbete sker i de cirka 300 lokalföreningarna runt om i landet.

Vår politik

Sveriges Skolledare kommer att samla huvuddelen av landets chefer och ledare inom utbildningssektorn. Tillsammans sitter vi på enorm kunskaps- och erfarenhetsbas i frågor som handlar om att styra och leda verksamhet inom utbildning för att nå hög måluppfyllelse och skapa trygga och attraktiva arbetsplatser. Denna samlade kunskap och erfarenhet ska vi använda för att påverka beslutsfattare på olika nivåer i frågor som handlar om utbildningens förutsättningar och innehåll.

Vår interna demokrati

Sveriges Skolledare består av ca 300 lokalföreningar och 11 distrikt tillika valkretsar och leds av en förbundsstyrelse som under övergångsperioden består av ledamöter från de två tidigare förbunden, Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse och Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse, 26 personer. Kongressen är vårt högsta beslutande organ.

Alla medlemmar i Sveriges Skolledare har rätt att motionerna och nominera till förtroendeupdprag på alla nivåer i förbundet.