Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Kurser och utbildningar

Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för skyddsombud ska arbetsgivaren tillhandahålla. Förbundet erbjuder kontinuerligt grundkurser för fackliga förtroendevalda. På hemsidan ser du när och var utbildningarna ges.

Egen utveckling i uppdraget

Genom att åta dig ett uppdrag som lokalt förtroendevald för Sveriges Skolledares medlemmar på din arbetsplats får du:

  • en fördjupad insyn i organisationens verksamhet med påverkansmöjligheter av lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö och organisation
  • breddade kunskaper om organisationens verksamhet och nya kontakter, vilket ofta kan vara till nytta för den fortsatta karriären.

Ur arbetsgivarens perspektiv är det också viktigt att skolledarnas uppfattningar framförs inför till exempel löneförhandlingar så att dialogen inte bara förs med företrädare för andra fackförbund.