Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Vad ska styrelsen göra?

Det som parterna träffat kollektivavtal om – eller det som framgår av enskilda anställningsavtal - är också de sakområden som fackliga förtroendevalda har att bevaka och påverka på medlemmarnas uppdrag.

Det kan till exempel gälla insyn och påverkan på verksamheten och på arbetsförhållanden, arbetstider, kompetensutvecklingsinsatser eller löner. Det kan innebära att bevaka och föra fram allmänna synpunkter om medlemmars arbetsvillkor, exempelvis arbetsorganisation, arbetsbelastning, bristande jämställdhet eller kränkande behandling av något slag. Det är viktigt att komma ihåg att inga avtal eller överenskommelser bör göras innan ni haft kontakt med vår rådgivning.

Styrelsen har också ett uppdrag gentemot medlemmarna – att leda föreningens verksamhet genom att:

  • Arbeta för förbundets ändamål och med de arbetsuppgifter som formuleras i stadgarna
  • Planera verksamheten, gör gärna en verksamhetsplan tillsammans med medlemmarna.
  • Skriva en verksamhetsberättelse till årsmötet.
  • Ansöka om ekonomiska bidrag till föreningens verksamhet, exempelvis pengar till medlemsaktiviteter.

Bevaka och påverka lönebildningen

En av de viktigaste uppgifterna för lokalföreningen är att genomföra och representera förbundets medlemmar i den årliga lönerevisionen. Olika arbetsplatser har olika former för hur de lokala löneförhandlingarna går till. Förbundet har aktuell lönestatistik och annat material till stöd för ert lokala förhandlingsarbete.

Utse/föreslå representanter i olika partssammansatta organ på arbetsplatsen

Vid större arbetsplatser finns ett antal partssammansatta organ, exempelvis skyddskommitté och jämställdhetskommitté. Lokalföreningen avgör i vilka organ man vill medverka alternativt sträva efter representation.

Verka för medlemsrekrytering till förbunden

Lokalföreningen bör ha tillgång till rekryteringsmaterial för att aktivt kunna rekrytera nyanställda och andra intresserade. Fler medlemmar ger lokalföreningen större inflytande på arbetsplatsen!

Vårda och värva medlemmar

I uppdraget ingår att vara en representant för de andra medlemmarna och att sprida information för att värva fler. Om det fackliga arbetet görs synligt blir också fler medlemmar engagerade och kan stödja styrelsens arbete. Det finns broschyrer för att värva nya medlemmar och information om de olika förmåner som ingår i medlemskapet, exempelvis försäkringar. Till stöd för styrelsens arbete att sprida information finns diverse rekryteringsmateriel. Om styrelsen vill anordna aktiviteter för medlemmarna finns möjlighet att få medlemsaktivitetsbidrag. Ta kontakt med kansliet för mer information.

Förmedla information mellan förbundet och medlemmarna vid arbetsplatsen och utgöra forum för diskussion av gemensamma frågor

En kontinuerlig dialog med medlemmarna är av stor vikt för det lokala fackliga arbetet. För att vara en trovärdig företrädare för medlemmarna krävs en god kännedom om deras uppfattning i viktiga frågor. Att ge medlemmarna i föreningen information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna. Förbundet hjälper gärna till med stöd till föreningarna i samband med medlemsmöten Löner och anställningsvillkor som till exempel arbetstider, arbetsmiljöfrågor med mera bestäms i allt väsentligt lokalt i kommunen efter diskussioner och förhandlingar med de lokala fackliga föreningarna. Arbetsgivarens frihet att ensidigt fatta beslut begränsas till viss del av lagstiftningen och de kollektivavtal som Sveriges Skolledare är part i vilket skapar möjligheter till påverkan. Även den individuella löneutvecklingen är enligt avtalen beroende av resultatet av diskussionerna inför lönerevisionen mellan arbetsgivaren och aktuell lokalförening. Ta därför chansen till ett intressant och utvecklande uppdrag som lokal förtroendevald!

Förtroendevalds roll

Som ny förtroendevald kan uppdraget ibland kännas svårt. Om du utnyttjar de många resurser som finns till din hjälp så är dock jobbet som förtroendevald både intressant och utvecklande. De förtroendevaldas och lokalföreningens uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen.

De viktigaste uppgifterna omfattar bland annat:

  • Att löneförhandla och tydliggöra skolledarnas värde hos arbetsgivaren.
  • Att MBL-förhandla/samverka vid organisationsförändringar, chefstillsättningar och personalnedskärningar.
  • Att representera medlemmarnas intressen i partsammansatta grupper.
  • Att förhandla om lokala avtal som rör bland annat kompetensutveckling, arbetstider, arbetsmiljö och resevillkor.
  • Att ge stöd och råd till enskilda medlemmar.
  • Att rekrytera nya medlemmar.

Medlemmarnas förlängda arm

En förtroendevald har som främsta uppgift att företräda medlemmarna i fackliga frågor, såsom MBL-förhandlingar och löneförhandlingar. Andra viktiga uppgifter är också att vara medlemmarnas förlängda arm gentemot förbundets kansli, vara informationsmottagare vid arbetsgivarens regelbundna fackliga informationer samt att vara en naturlig samtalspartner för arbetsgivaren.