Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Kongress 2024

Sveriges Skolledare håller kongress var fjärde år. Nästa kongress hålls i Stockholm den 24-25 maj 2024. Alla medlemmar och lokalföreningar har rätt att, genom att skriva motioner, inkomma med förslag som behandlas av kongressen.

En motion ska kopplas till frågor som rör Sveriges Skolledares verksamhet eller organisation.

Motioner ska, enligt Sveriges Skolledares stadgar, vara inkomna till förbundet senast den 23 november för att kunna behandlas på kongressen.

Nu har motionstiden gått ut.

Motionerna kommer att behandlas och besvaras av förbundsstyrelsen och skickas ut till alla kongressombud senast den 23 april 2024.