Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

De kommande veckorna uppgraderar Sveriges Skolledare till ett nytt it- och medlemssystem. Det innebär att du från och med fredag den 8 december till och med måndagen den 18 december inte kan komma in på Mina sidor. Nytt växelnummer är 08-567 062 00.

Tack för era nomineringar!

Nu har nomineringstiden avslutats för de uppdrag som ska väljas på kongressen 24-25 maj 2024. Nu inleder valberedningen sitt viktiga arbete.

Kongressen väljer en förbundsordförande, förste och andre vice förbundsordförande och tolv ledamöter. Därutöver ska två revisorer och två revisorssuppleanter väljas.

Om valberedningens arbete

Valberedningen strävar efter en allsidig och blandad sammansättning av personer med olika erfarenheter, bakgrund och kompetenser. Det kan handla om kompetenser kring kommunikation och opinionsbildning, föreningsvana, kunskaper om utbildningspolitiska frågor, arbetsmiljöfrågor eller erfarenhet att omsätta visionstankar i praktiskt arbete. Likaså avtal och förhandlingsarbete såväl som professions och kompetensutveckling. Gemensamt för ledamöter är att ha ett genuint engagemang för skolledarfrågor och en vilja att bygga det nya förbundet.

I formandet av det nya förbundet bygger vi en ny kultur och en ny organisation. Ledamöter i förbundsstyrelsen i bör representera det nya d.v.s. den värdegrund, vision och det varumärke Sveriges skolledare står för. Valberedningen anser att rollen som förbundsordförande har en symboliskt viktig betydelse för det nya. Den person som föreslås som förbundsordförande bör verka utifrån verksamhetsplanen på ett sätt där medlemmar och verksamma inom utbildningsväsendet runt om i landet får en god kännedom om vårt förbunds arbete och ansvar.

Sammansättningen av ledamöter ska utöver det ovan nämnda ta särskild hänsyn till:

 • Geografisk spridning
 • Spridning av skolformer
 • Kompetens- och erfarenhetsspridning

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Kriterier för ledamöter:

 • Att vilja och kunna marknadsföra förbundets vision/värdegrund utifrån verksamhetsplanen
 • Att ha erfarenhet av ett fackligt arbete utifrån ett bredare perspektiv
 • Att vara insatt i samt ha intresse och engagemang i skolledares professionsfrågor
 • Lösningsfokuserad [se en uppgift i varje problem, snarare än ett problem i varje uppgift]
 • Att våga och kunna stå för sina egna uppfattningar i en demokratisk anda
 • Prestigelös och ha en vilja samt förmåga att samarbeta
 • Att ha praktiska möjligheter och tid att kunna delta i förbundsstyrelsearbetet
 • Förståelse för hur förutsättningarna varierar för skolledare i landet
 • Vara en relations- och nätverkskapande person

Presidiet (förste och andre vice ordförande):

 • Ha ett brett nätverk
 • Erfarenhet av politiskt påverkansarbete
 • Erkänt gott ledarskap
 • Lyhörd
 • Valberedningen förväntar sig att medlemmarna i presidiet har ett nära internt samarbete

Valberedningen består av:

Anders Carlsson-Lennström, Markaryd och Lena Brännholm, Sundsvall, sammankallande. Ledamöter är Erika Hemptenmacher, Leksand; Gabriella Ekström Filipsson, Uppsala; Helena Oskarsson, Umeå; Oskar Fredriksson, Umeå; Patrik Olofsson, Skara; Tanya Dimitrova, Vellinge och Tina Lyckman, Stockholm.

Vad händer sedan:

 • Okt – dec 2023 – period för intervjuer
 • 240228 – valberedningens arbete ska vara slutfört
 • mars 2024 - valberedningens förslag presenteras i Skolledaren
 • 240323 - handlingar skickas ut till kongressdeltagare