Logo Logga in Bli medlem

Stefan Carlswärd, Rektor, Holavedsgymnasiet, Tranås

Intervju med rektor som gått rektorsprogrammet

Stefan, du har ganska nyligen (2019-2021) gått rektorsutbildningen. Så här ett par år efter, hur upplevde du att det var att läsa rektorsutbildningen? Vad var det bästa och svåraste?  

Jag tycker att den var väldigt givande.  Den har gett mig både kunskaper om och en ökad trygghet i mitt pedagogiska ledarskap. Att arbeta som rektor är ett komplext uppdrag där man ständigt befinner sig i ett korstryck av olika mål- och värdekonflikter. Där har juridiken och området myndighetsutövande varit värdefulla delar på Rektorsprogrammet. Samma områden tillsammans med etiska diskussioner har också varit både givande och utmanande. 

Vilka är de viktigaste lärdomarna och insikterna du fick på Rektorsutbildningen? 

De viktigaste insikterna är komplexiteten i uppdraget och att det krävs både kunskaper och intresse för att kunna bedriva ett gott ledarskap. Att vi alla i skolans värld finns där för elevernas bästa och deras lärande. 

Vad är dina tips till den som ska börja läsa rektorsprogrammet?  

God planering av dina studier för att få ut så mycket som möjligt av dem och på ett bra sätt kunna kombinera dem med arbetet. 

Vad är dina tips till den som funderar på att bli skolledare?  

Det är ett krävande men fantastiskt roligt och priviligierat uppdrag att få vara delaktig i barns och ungdomars utbildning och kunskapsutveckling. Är du intresserad av att ta ett större ansvar för skolutvecklingen på skolan, anmäl ditt intresse till din rektor. Kanske finns det uppgifter som kan delegeras till dig så att du kan få pröva på att arbeta med delar i rektorsuppdraget. Jag tror också att det finns ett värde i att ha arbetat några år som lärare innan man söker ett rektorsuppdrag. Ett annat tips kan vara att söka rekryteringsutbildning för blivande rektorer för att skaffa sig en bra grund för Rektorsprogrammet. 

Vad tycker du är svårast och vad är roligast med skolledarjobbet? 

Svårast är nog att alltid göra alla nöjda. Ett beslut får ju alltid någon slags konsekvens och ibland behöver man göra avvägningar där inte alla blir helt nöjda med beslutet. Roligast är att få vara med och påverka och när man ser utvecklingssteg i verksamheten samt att få positiv feedback på olika sätt till exempel genom resultat, nöjda elever och personal.  

Övrigt som du vill tillägga? 

I rektorsuppdraget är det berikande att skaffa sig ett nätverk av kollegor från olika geografiska platser och skolformer i Sverige där man kan diskutera olika saker och få input. Denna möjlighet finns när man läser på Rektorsprogrammet och det kan vara ett bra stöd i arbetet.