Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Vår interna demokrati

Vi driver yrkesfrågor och arbetsmiljöfrågor för skolledare. Vi driver också opinionsarbete för rektorer, biträdande rektorer och andra chefer inom utbildningsområdet.

Förbundets organisation

Elva valkretsar

Sveriges Skolledare delas in i elva valkretsar. Valkretsarnas uppgift är att utse kongressombud och en valberedning i valkretsen. Valkretsarna är kan också utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och samarbete i att exempelvis genomföra fackliga utbildning.

Norra Norrland

Norrbotten, Västerbotten

Södra Norrland

Gävleborg, Jämtland, Västernorrland

Norra Svealand

Dalarna, Uppsala, Västmanland

Södra Svealand

Värmland, Örebro

Stockholmsområdet

Stockholm, Gotland

Nordöstra Götaland

Södermanland, Östergötland

Nordvästra Götaland

Västra Götaland

Götaland Mitt

Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge

Norra Skåne-Halland

Norra Skåne, Halland

Södra Skåne

Södra Skåne

Riksföreningarna

Lokalföreningar per distrikt

Kongress och förbundsråd

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som äger rum vart fjärde år. Till kongressen utser valkretsarna 75 ombud utifrån sin andel av förbundets yrkesverksamma medlemmar. Mellan kongresserna samlas ett förbundsråd en gång om året. Förbundsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen och kan vid behov förrätta fyllnadsval till de uppdrag kongressen utser företrädare. Förbundsrådet består av halva kongressen, avrundat uppåt, så hälften av kongressombuden är tillika förbundsrådsombud. 

Kongressen väljer förbundsstyrelse, revisorer och en valberedning samt beslutar om verksamheten för kommande period.

Nationell styrelse

Sveriges Skolledare har en styrelse som består av  ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt 12 ledamöter. Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande, Ellinor Häreskog är 1:e vice ordförande och Henrik Carnhede är 2:e vice ordförande.

Lokalt arbete

Alla medlemmar som har sin anställning inom en kommuns geografiska område utgör tillsammans en lokalförening. Om du jobbar inom ett företag, koncern, statlig verksamhet eller ett verksamhetsområde kan du tillsammans med andra medlemmar ansöka hos förbundsstyrelsen om att inrätta en riksförening. Medlemmar inom riksföreningens verksamhetsområdet tillhör i så fall riksföreningen istället för lokalföreningen.

Lokalföreningarna och riksföreningarna väljer sina styrelser, lokala fackliga förtroendevalda och skyddsombud

I lokalföreningen eller riksföreningen kan arbetet vara organiserat på olika sätt lokalt, det är medlemmarna själva som ska avgöra vilket sätt man vill driva det lokala fackliga engagemanget.

Förhandlingsmandatet för lokalföreningar och riksföreningar regleras av stadgarna.

Skyddsombud

Lokala fackliga representanter och skyddsombud kontrollerar att arbetsgivaren följer de lagar och föreskrifter som finns angående arbetsmiljön och arbetar för att arbetsmiljön är bra. 

Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser om minst fem anställda.

Läs mer om skyddsombud här

Stadgar och verksamhetsplan

Vårt arbets styrs av följande policydokument: