Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Bli medlem idag!

Du ska vara yrkesverksam skolledare när du ansöker. Du måste själv begära utträde ur ditt nuvarande förbund.

Vem kan bli medlem?

För att beviljas medlemskap i Sveriges Skolledare ska du:

  • ha akademisk utbildning samt
  • vara anställd och verksam som skolledare eller ha en ledande befattning inom utbildningsområdet.

Tre månader gratis försäkringar

I samband med ditt medlemskap bjuder vi på tre månader gratis försäkringar med Lärarförsäkringar. Dessa samaviseras med din medlemskapsavgift. Du behöver själv säga upp försäkringarna på Lärarförsäkringars hemsida www.lararforsakringar.se om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter att tre månader har gått ut.

Läs mer om lärarförsäkringarna