Logo Logga in Bli medlem

Saco och förbundet

Sveriges Skolledare är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Via Saco får du som medlem tillgång till bland annat chefsnyheter och kostnadsfria chefsseminarier.

Sveriges Skolledare en del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker. Saco leds av Göran Arrius som är ordförande i en styrelse bestående av ytterligare åtta ledamöter. En av dem är förbundsordförande Matz Nilsson.

Saco har ett kansli med ungefär 35 anställda, som arbetar med utredning, opinionsbildning, information och service till förbunden. Kansliledningen består av fyra personer, kanslichef, kommunikationschef, ordförande och samhällspolitisk chef.

På Sacos hemsida hittar man mer information om Sacos uppdrag och ställningstaganden.

Länk till Sacos hemsida