Logo Logga in Bli medlem

Medlemsavgifter

Så är medlemsavgiften:

  • Om du är yrkesverksam: 290 kr/månad
  • Doktorand: 40 kr/månad
  • Pensionär: 65 kr/månad
  • Reducerad avgift 145 kr/månad

Du kan få reducerad avgift

Medlemsavgiften är baserad på hur mycket du jobbar. Om du tillfälligt arbetar mindre än 75 procent kan du få reducerad avgift. Likaså om du är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven eller arbetssökande. Reduceringen börjar gälla tidigast från nästkommande månad. Så här gör du:

Om du är föräldraledig

Arbetar du tillfälligt mindre än 75 procent kan du få reducerad avgift under den perioden. Det gäller om du t.ex. är föräldraledig.

Logga in med BankID på Mina sidor och ansök om reducerad avgift.

Ändringen börjar gälla tidigast från nästkommande månad.

Behöver du förlänga perioden? Anmäl i god tid så hinner vi justera din faktura, annars fakturerar vi ordinarie avgift. 

Om du är arbetssökande

Om du saknar anställning kan du få en lägre avgift.

Logga in med BankID på Mina sidor och ansök om reducerad avgift.

Ändringen börjar gälla tidigast från nästkommande månad.

Behöver du förlänga perioden? Anmäl i god tid så hinner vi justera din faktura, annars fakturerar vi ordinarie avgift. 

Om du är sjukskriven

Du kan få en lägre avgift under den period du är sjukskriven. 

Logga in med BankID på Mina sidor och ansök om tillfällig reducerad avgift. Ändringen börjar gälla tidigast från nästkommande månad.

Behöver du förlänga perioden? Anmäl i god tid så hinner vi justera din faktura, annars fakturerar vi ordinarie avgift. 

Om du är tjänstledig

Om du till exempel studerar på deltid eller jobbar mindre än 75 procent kan du ha rätt till den lägre avgiften (145 kronor/ månad).

Kontakta oss så hjälper vi till att göra ändringen. Ändringen börjar sedan att gälla från nästkommande månad.

Fyll i formuläret med din fråga eller kontakta oss via telefon.

 

Reducering av avgift förutsätter sammanhängande period om minst tre månader och max tolv månader, därefter måste du själv höra av dig med ny ansökan om reducerad avgift. Om ny ansökan inte inkommer övergår den tillfälligt reducerade avgiften till ordinarie avgift.

Reducerad avgift går inte ansöka om i efterhand.

I våra stadgar, (§ 6 Medlemsåtaganden), framgår att det är du som är medlem som behöver meddela förändringar.

Försäkringar

Som medlem i Sveriges Skolledare erbjuds du förmånliga försäkringar via Lärarförsäkringar. Du kan lägga till/ ta bort försäkringar genom att kontakta Lärarförsäkringar på 0771-21 09 09.

Försäkringskostnaderna aviseras på din medlemsavgiftfaktura.