Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Medlemsavgifter

Så är medlemsavgiften:

  • Om du är yrkesverksam: 290 kr/ månad
  • Doktorand: 40 kr/ månad
  • Pensionär: 65 kr/ månad

Du kan få reducerad avgift

Medlemsavgiften är baserad på hur mycket du jobbar. Om du tillfälligt arbetar mindre än 75 procent kan du få reducerad avgift. Likaså om du är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven eller arbetssökande. Reduceringen börjar gälla tidigast från nästkommande månad. Så här gör du:

Reducering av avgift förutsätter sammanhängande period om minst tre månader och max tolv månader, därefter måste du själv höra av dig med ny ansökan om reducerad avgift. Om ny ansökan inte inkommer övergår den tillfälligt reducerade avgiften till ordinarie avgift.

Reducerad avgift går inte ansöka om i efterhand.

I våra stadgar, (§ 6 Medlems åtaganden), framgår att det är du som är medlem som behöver meddela förändringar.

Andra avgifter

Du kanske ser att det dras andra avgifter i samband med att du betalar din medlemsavgift? Det kan vara:

Försäkringar

Som medlem i Sveriges Skolledare erbjuds du förmånliga försäkringar via Lärarförsäkringar. Du kan lägga till/ ta bort försäkringar genom att kontakta Lärarförsäkringar på 0771-21 09 09.