Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Sveriges Skolledare: Inför lex-lagstiftning för skolväsendet

Publicerad: 2024-01-16 08:47

Inför en ny Lex-lagstiftning för skolväsendet med krav på att den som bedriver verksamhet under skollagen blir skyldig att anmäla allvarliga olägenheter eller risker för sådana. Det föreslår Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Sveriges Skolledare.

- Vi ser kommun efter kommun anta nedskärningsbudgetar som kan få förödande konsekvenser för barnen och eleverna. Men när skolledarna påpekar att budgeten gör att eleverna inte får det stöd de har rätt till, riskerar de repressalier. Vi kan inte ha det så, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Sveriges Skolledare.

Stugunrektorn Malin Rimmö fick nyligen rubriker för sitt beslut att vägra genomföra besparingar i skolan. För det har hon mottagit en tillrättavisning från sin arbetsgivare. Även Boråsrektorn Bosse Leskinen fick rubriker efter att han lämnat en skriftlig konsekvensbeskrivning till sin arbetsgivare där det framgår att eleverna inte kommer kunna få det stöd de har rätt till efter kommunens beslut om att spara sex miljoner på ett år.

För att säkerställa att risker för missförhållanden på grund av resursbrist undanröjs, och för att undvika att skolledare som vittnar om olägenheter möts av arbetsrättsliga konsekvenser, föreslår Sveriges Skolledare att det införs en ny lex-lagstiftning för skolväsendet - Lex Edico. Med missförhållande avses i det här fallet exempelvis att en elev riskerar att inte klara målen för utbildningen.

- Edico är latin och betyder ungefär jag säger rent ut, jag yttrar. Med Lex Edico vill vi införa en rapporteringsskyldighet för skolväsendet liknande dem som finns inom sjukvården och äldreomsorgen. Om resursbrist riskerar att leda till att eleverna inte når målen ska man vara skyldig att anmäla det, säger Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledare.

Sveriges Skolledare föreslår att Lex Edico innebär att en huvudman blir skyldig att:

  • informera sina medarbetare om skyldigheten att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • utan dröjsmål utreda och dokumentera det rapporterade missförhållandet eller risken
  • utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken
  • snarast göra en anmälan till Skolinspektionen om missförhållandet (eller risken för det) är allvarlig

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten här: En ny Lex-lag för skolan skulle tvinga fram nödvändiga resurser | Göteborgs-Posten (gp.se)

Läs mer om förslaget i bilagan  

Nyheter Pressmeddelande Från media