Logo Logga in Bli medlem

Stora Skolledarprisets toppkandidater

Här är finalisterna till Stora Skolledarpriset 2024

Publicerad: 2024-02-15 08:00

Nu presenteras finalisterna till Stora Skolledarpriset 2024 – Sveriges Skolledares pris till skickliga skolledare. Finalisterna återfinns på Luleå Gymnasieskola, grundskolorna Elyseum, Johannebergsskolan och Gustaviskolan i Göteborg och Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm.

Med Stora Skolledarpriset uppmärksammas skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Finalisterna till Stora Skolledarpriset 2024 är, utan inbördes ordning:

  • Maria Hahne, rektor på Luleå Gymnasieskola
  • Anders Wallin, rektor för grundskolorna Elyseum, Johannebergsskolan och Gustaviaskolan i Göteborg
  • Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm

Bakom priset står Sveriges Skolledare tillsammans med samarbetspartners som också deltar i juryarbetet. Dessa är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Studentlitteratur, Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Friskolornas Riksförbund, Elevernas Riksförbund och Sveriges Elevkårer.

Stora Skolledarpriset är Sveriges största pris för skolledare och delas ut vartannat år i samband med Nordiska Skolledarkongressen. I år delas priset ut den 19 mars 2024 i Göteborg. Prissumman är 100 000 kronor.

Följande kriterier ligger till grund för priset:

  • Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledares yrkesetik och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där
  • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen
  • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald
  • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation

Här är motiveringarna från juryn

 

Nyheter Pressmeddelande