Logo Logga in Bli medlem

Stående: Björn Hareland, Eva Ahlberg, Maria Andrén Bergström, Linnéa Plöen Casterud, Carolina Fernandi, Anders Forsell, Monika Elowson och Jonas Juntunen. Sittande: Tomas Bergqvist, Niklas Bolin Djanaieff, Lena Linnerborg och Jerker Ambjörn. På bilden saknas: Carina Jonsson, Eva Lindqvist, Vera Wallgren och Ulf Dahlqvist. Fotograf: Terri Lindholm

Förbundskansli

Maria Andrén Bergström, förbundsdirektör
08-567 062 07
maria.andren-bergstrom@sverigesskolledare.se

Eva Ahlberg, förbundssekreterare
eva.ahlberg@sverigesskolledare.se

Vera Wallgren, administratör
vera.wallgren@sverigesskolledare.se

Björn Hareland, senior advicer
bjorn.hareland@sverigesskolledare.se

Jerker Ambjörn, biträdande förhandlingschef/chefsförhandlare
jerker.ambjorn@sverigesskolledare.se

Niklas Bolin Djanaieff, biträdande förbundsdirektör/förbundsjurist 
niklas.bolin-djanaieff@sverigesskolledare.se

Monika Elowson, biträdande förhandlingschef/chefsförhandlare
monika.elowson@sverigesskolledare.se

Carolina Fernandi, chefsförhandlare
carolina.fernandi@sverigesskolledare.se

Anders Forsell, chefsförhandlare
anders.forsell@sverigesskolledare.se

Jonas Juntunen, chefsförhandlare
jonas.juntunen@sverigesskolledare.se

Ulf Dahlqvist, senior ombudsman
ulf.dahlqvist@sverigesskolledare.se

Eva Lindqvist, senior ombudsman
eva.lindqvist@sverigesskolledare.se

Carina Jonsson, senior ombudsman
carina.jonsson@sverigesskolledare.se

Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef
lena.linnerborg@sverigesskolledare.se

Linnéa Plöen Casterud, press- och opinionschef
08-737 65 87
072-527 10 48
linnea.ploen-casterud@sverigesskolledare.se

Tomas Bergqvist, marknads- och kommunikationschef
tomas.bergqvist@sverigesskolledare.se