Logo Logga in Bli medlem

Fem arbetsmiljötips till dig som läser rektorsprogrammet

Har du precis börjat Rektorsprogrammet? Hur ska du hinna med allt? Här följer fem arbetsmiljötips till dig.

Tips 1 – Framåtsyftande dialog 

Om du inte redan gjort det, för en löpande och framåtsyftande hövlig dialog med din chef om hur din arbetssituation ska se ut under de tre åren du bedriver rektorsstudier och hur studierna ska klaffa med de andra arbetsuppgifterna du har som skolledare. 

Tips 2 - Tid för din kompetensutveckling 

Förutom att det står i skollagen att du ska gå rektorsutbildningen så ska du föra en dialog med din chef om detta också. Eftersom det är en friskfaktor att kompetensutveckla sig så behöver du tid för att det ska bli bra och genomförbart! 

Tips 3 - Styr din tillgänglighet 

Säkerställ rutinerna för vem som är ansvarig för vad när du är borta. Om du är chef på flera enheter. Gör ett schema för din närvaro och bestäm vilka dagar du ska vara på vilken. Glöm inte frånvaromeddelande på mejl och telefon! Informera och kommunicera om rutiner och schema samt när du är frånvarande.

Tips 4 – Dela med dig av dina idéer till förbättring 

Vad är dina erfarenheter och idéer till förbättring på din skola? För en dialog med din chef om dessa idéer. Fokusera på dem i rektorsprogrammet! På så vis får skolan nytta av dem och du lär dig mer på köpet! 

Tips 5 – Prioritera arbetsuppgifter 

Fundera ut hur du (i samråd med din chef) ska lägga upp ditt arbete när du läser rektorsutbildningen så att du  

  • Har hälsosamma arbetstider (max 40h/v i snitt)
  • Får tid för återhämtning
  • Inte alltid är tillgänglig (tid till att studera)
  • Förbered vilka arbetsuppgifter du eventuellt ska prioritera bort om det skulle behövas.

Tipsen är baserade på de åtta friskfaktorer som Suntarbetsliv har tagit fram. 

Lycka till med din Rektorsutbildning!