Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Internationella samarbeten

Engagemang, kunskapsutbyte och kontakter med skolledar- och utbildningsorganisationer utanför landets gränser är en viktig del av Sveriges Skolledares arbete. Sveriges Skolledare har därför beslutat att ansöka om medlemskap i tre olika internationella organisationer.

Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS)

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom utbildning. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet. Samrådet förverkligar sina intressen genom:

  • att verka för pedagogisk och organisatorisk utveckling
  • att verka för en höjning av lärarnas och ledarnas status i samhället
  • att verka för gemensamma bedömningar och ställningstaganden i för organisationerna viktiga frågor att utväxla information och upplysningar mellan de anslutna organisationerna att främja ömsesidig representation vid respektive organisationers årsmöten, kongresser och kurser.
  • att verka för samarbete med liknande organisationer i och utanför Norden och att representera Samrådet inför nordiska, europeiska och internationella organ
  • att anordna kurser och konferenser med fackligt och pedagogiskt innehåll.

Läs mer här

Nordiskt Skolledarforum (NSF)

NSF är ett nordiskt samarbetsforum och en mötesplats för de nordiska ländernas skolledarförbund. Möten ordnas huvudsakligen i de nordiska ländernas huvudstäder och med deltagande från medlemsländerna. Målet med den nordiska samverkan är att genom breddat och fördjupat samarbete stärka skolledares position och att verka för att frågor kring skolans ledning uppmärksammas. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsländerna.

European School Heads Association (ESHA)

ESHA är en europeisk organisation som arbetar med påverkansarbete och utbildningar inom skolledarfrågor, riktat både mot Europa och övriga världen. Organisationen arbetar för en förbättrad europeisk utbildningspolitik och ett stärkt utbildningsväsende. ESHA jobbar också för att stödja medlemsorganisationerna och främja ett europeiskt utbyte av utbildningar inom skolledarskap.

Läs mer här