Logo Logga in Bli medlem

Skolledarnas dag

Den 3 september 2013 initierades Skolledarnas dag av Sveriges Skolledarförbund och firades för första gången. Dagen har sedan dess spelat en viktig roll både i Sveriges Skolledarförbunds och nu i Sveriges Skolledares verksamhet.

Genomslaget har blivit större för varje år och firandet av Skolledarnas dag är numera en viktig tradition för Sveriges skolledare. 

Syftet med en speciell dag för Sveriges skolledare, är att i samband med terminsstart samla alla landets skolledare, både medlemmar och ännu inte medlemmar, i en gemensam manifestation om betydelsen av skolledarnas ansvar, arbete och ambition, för verksamheten i landets förskolor, skolor, kultur- och musikskolor och i vuxenundervisningen.

På Skolledarnas dag samlar förbundet medlemmar och de som ännu inte är det, för att synliggöra vårt arbete, men också för att beskriva och informera om vilka förutsättningar som behövs för att skolledarna ska kunna ansvaret fullt ut.

Temat har sedan 2013 varit

 • 2013: Jag är skolledare – en av Sveriges viktigaste chefer.
 • 2014: Skolledare tar ansvar – lita på oss.
 • 2015: Vi samlar alla skolledare – Sveriges viktigaste chefer.
 • 2016: Skolledare – chefer som formar framtiden.
 • 2017: Sveriges Skolledarförbund – den samlade rösten för ALLA skolledare.
 • 2018: Skolledarnas framtidsfrågor.
 • 2019: Sveriges viktigaste chefer – en ledande profession.
 • 2020: Professionen tar ansvar.
 • 2021: Skolledarnas dag - arbetsglädjens dag
 • 2022: Skolledarnas dag - mot en ny organisation
 • 2023: Sveriges Skolledare - leder mot framtiden