Vissa funktioner på webbplatsen fungerar inte 28-29 maj. Det handlar bland annat om åtkomst till medlemslistor och Min sida. Det är alltså inte möjligt att logga in. Detta beror på att vi genomför en systemuppdatering.
Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Din Lön 2024

Stora löneskillnader för skolledare i Sverige, visar Din Lön 2024

För första gången någonsin finns lönestatisk tillgänglig för landets alla skolledare i Din Lön 2024. Över 8 000 skolledare har svarat på frågor om lön och villkor, och undersökningen visar att en genomsnittlig skolledare idag tjänar 56 700 kronor. Men hur mycket skolledarna får i lön skiljer sig mycket beroende på var i landet de jobbar.

Den genomsnittliga löneutvecklingen under 2023 var 3,8 procent. Det är något bättre än de två föregående åren då löneutvecklingen legat på 3,6 procent. Lägst är lönen på Gotland där en skolledare i genomsnitt tjänar 51 800 kronor i månaden. De högsta lönerna hittas i Stockholm där en genomsnittlig skolledare tjänar 61 700 kronor i månaden. 

Sveriges Skolledares undersökning visar att fler än var fjärde biträdande rektor tjänar samma eller mindre än de högst betalda lärarna på skolan. Det kan utgöra ett hinder för skickliga lärare att söka sig till skolledartjänsterna. Det bidrar också, tillsammans med arbetsmiljön och den dubbla styrningen där staten sätter målen och huvudmannen budget, till att skolledare byter jobb oftare. 

Här kan du ta del av hela Din Lön 2024

 

Hur kan jag ha nytta av denna undersökning?

Kika in vårt inspelade lönewebinarium på denna länk.

Vill du boka in ett eget möte för lönerådgivning? Kontakta vår chefsrådgning

Tidigare års lönestatistik

Skrivbordsplats

Skolledarlöner i Europa

Vad tjänar skolledarna i EU? Eller Norge? Här är en länk till statistik för både skolledar- och lärarlöner. Det är den enda samlade databasen som bearbetar sina data med hänsyn taget också till BNP med mera.

Länk till Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe