Vissa funktioner på webbplatsen fungerar inte 28-29 maj. Det handlar bland annat om åtkomst till medlemslistor och Min sida. Det är alltså inte möjligt att logga in. Detta beror på att vi genomför en systemuppdatering.
Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Skolledare Logga in Bli medlem

Arbetsmiljö för dig som anställd

En god arbetsmiljö gynnar hälsa, trygghet och trivsel. God arbetsmiljö är en bra investering för medarbetare och arbetsgivare. Men arbetsmiljön är också reglerad i lag. Arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö gäller alla på arbetsplatsen – även chefer och andra ledare. Även barn och elever omfattas av de villkor som finns i arbetsmiljölagen.

Frågetecken

Medlemsfrågan

Vilka frågor får vår chefsrådgivning? Här hittar du de vanligaste frågorna - och svaren!

Läs Frågor & svar här

Ny guide ska stötta unga chefer

Sverige har lägst andel unga chefer i Europa. Endast var fjärde chef är under 40 år och hälften av dem funderar på att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetssituation. Nu finns en ny guide för att hjälpa organisationer ta vara på de unga cheferna.

Läs mer på tidningen Arbetsliv