Logo Logga in Bli medlem

Du är en av Sveriges viktigaste chefer - därför ska du bli medlem

Det sammanhållande kittet i Sveriges Skolledare är just ledarskapet. Våra medlemmar som alla är chefer inom utbildningsområdet, ger oss en unik erfarenhet när det gäller ledarskap i pedagogisk verksamhet. På deras uppdrag driver vi avtalsfrågor, arbetsrätt och löneförhandlingar, men också frågor som rör medlemmarnas professionella utveckling. Sveriges Skolledare är den enda fackliga organisationen som till 100 procent arbetar för skolledarens roll och arbetsvillkor.

Chefer som företräder chefer

Som chef och ledare har du egna fackliga intressen, som skiljer sig från andra yrken inom skolan. Därför, menar vi, ska du alltid företrädas av en skolledare, inte av underställd medarbetare. När vi ger oss in i en förhandling, eller när vi ger dig råd och stöd i din dagliga verksamhet, vet vi med andra ord vad vi talar om. Alla våra ombud har egen erfarenhet från ledande befattningar inom utbildningsområdet.

Professionellt stöd under hela karriären

Sveriges Skolledare ger dig som skolledare professionell rådgivning när det gäller din lön, dina arbetsvillkor och din karriär. Vi är experter på arbetsrätt och företräder dig när lagar och avtal inte följs och de gånger du bara behöver hjälp i dialogen med din arbetsgivare.

Känn dig trygg - med Sveriges bästa inkomstförsäkring

Sveriges Skolledare ger dig trygghet under hela din karriär. I medlemskapet ingår bland annat Sveriges bästa inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan och tryggar din inkomst vid eventuell arbetslöshet. Vi erbjuder också fördelaktiga försäkringar särskilt anpassade för skolledare.

Lönestatistik och lönerådgivning

Sveriges Skolledare erbjuder en unik lönestatistik för skolledare och ger dig stöd när du argumenterar för att få den lön som motsvarar ditt stora ansvar som skolledare. Förbundet har också egen partsställning inom de flesta avtalsområden där skolledare arbetar och kan därför också påverka den lokala löneprocessen i ett tidigt stadium.