Logo Logga in Bli medlem

Event & utbildningar

Nordiska Skolledarkongressen

Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras nästa gång 2024 vänder sig till rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. 

Skolriksdagen

Skolriksdagen genomförs av SKR och riktar sig till politiker, ledande tjänstepersoner, eller rektorer. Skolriksdagen är mötesplatsen för dig som leder och styr skolan. 

Rektorsprogrammets forskningskonferens

Anordnas varje år och är ett forum där de som forskar om skolors styrning, organisering och ledarskap möter dem som utövar detta. 

Kompetensutveckling hos Saco

Sveriges Skolledare är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Via Saco får du som medlem tillgång till bland annat chefsnyheter och kostnadsfria chefsseminarier.

På Sacos hemsida hittar man mer information om Sacos uppdrag och ställningstaganden.