Logo Logga in Bli medlem

Förbered dig väl inför årets viktigaste samtal – lönesamtalet

Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell och differentierad och dina möjligheter att påverka din lön är och ska vara stora. Men det krävs förberedelse, strategi och uppföljning antingen det gäller ett nytt jobb eller det årliga lönesamtalet.

Förberedelser är A och O för att få ut bästa möjliga av lönesamtalet. Utgå från löneavtalet som säger att skolledare ska ha en individuell och differentierad lön. I lönesamtalet ska du och din chef diskutera lönen utifrån ansvar, kompetens, prestation och uppnådda resultat.

Ha koll på lönekriterierna

Det ska finnas väl kända lönekriterier som tydligt beskriver hur arbetsinsatser värderas utifrån målen för verksamheten. Lönekriterierna ska vara vägledande under hela arbetsåret och därför är det viktigt att hålla koll på dem. Vilka lönekriterier gäller för chefer och vilka gäller för skolledare hos din huvudman och vilka lönekriterier gäller i just din verksamhet? Utgå från lönekriterierna när du förbereder dig inför ditt lönesamtal och resonera med din chef i lönesamtalet vilka som är aktuella under det kommande året.

Lönesamtalet är en del av en pågående process

Se alltid på lönesamtalet som en del i en pågående process som gäller din utveckling och din prestation. Efter samtalet ska du veta vad som krävs för en ännu bättre löneutveckling. Om du inte är nöjd med chefens löneförslag, ska du naturligtvis ha fått reda på vad du förväntas göra bättre. Det är ofta klokt att koppla kompetensutveckling och annan utveckling inom arbetet till lönesamtalet.

Kolla vad överläggningen gett

Tänk också på att kontakta din lokala skolledarföreträdare för att veta vad som kommit fram i överläggningen med arbetsgivaren inför löneöversynen. Informera din lokala skolledarföreträdare om hur löneprocessen varit, det är särskilt viktigt om det finns brister men är även bra för ditt lokala fack att känna till när det fungerar väl.

Lönesättningen ska upplevas rättvis och förutsägbar

Det får inte förekomma vare sig godtycke eller någon form av diskriminering vid lönesättningen. Din chef ska ge dig en motivering till den föreslagna lönen som är kopplad till lönekriterierna och dina uppnådda resultat, liksom hur du kan påverka lönen i framtiden. Förekommer uppenbar orättvis bedömning kontakta förbundet för rådgivning.

Checklista

 

Råd & stöd