Logo Logga in Bli medlem

Mållön och ansvarsavstånd hör ihop

Sveriges skolledare ska ha ett rimligt ansvarsavstånd. Förbundets lönestatistik visar att det är långt kvar till det.

Statistik visar också att den som har satt upp en mållön får bättre löneutveckling. Den visar även att strategiskt arbete lönar sig och att trägen vinner. Det är därför det lönar sig att sätta upp ett lönemål några år framåt i tiden som stödjer argumenten i årets lönesamtal. En dialog med chefen om din mållön på tre års sikt ger din chef en tydlig signal om vad du förväntar dig och är beredd att jobba för, och för dig vilka möjligheter som finns att nå dina mål i din nuvarande tjänst. Och spänn bågen, vi anser det rimligt att du som skolledare med ditt komplexa uppdrag har ett ansvarsavstånd på 25 procent. Första steget är att formulera ditt mål och tidsätta det, andra steget att varsko chefen om att du vill prata om det på lönesamtalet. Kanske har du med dig en plan från lönesamtalet för hur du kan nå ditt mål, och tar nästa steg på väg mot din mållön.

Så här kan du göra

Fundera på vilken lön du siktar på att ha om t. ex. tre år. Börja med att tänka fritt och utgå sedan ifrån vad du lägger i ditt uppdrag och hur ansvarsavståndet ser ut till de medarbetare som du är chef för. Sätt upp ett eget lönemål baserat på dina resultat, både uppnådda och förväntade liksom uppställda mål och förutsättningarna i ditt uppdrag. Använd lönestatistiken och förbundets rekommenderade ingångsvärden som stöd och väg in din erfarenhet för att hitta rätt lönemål. Tänk också på att anpassa din mållön till ett riktigt ansvarsavstånd.

I lönesamtalet sätter du och din chef upp nya mål både för verksamheten och personliga mål för dig. Ni behöver också diskutera vad som behövs för att kunna nå målen och utvecklas vidare. Det kan handla om allt från en ny dator till kompetensutveckling. Se till att prata med din chef under lönesamtalet om vilken mållön du satt upp och för en dialog kring hur du ska kunna uppnå den inom den tid du tänkt.

Den som satt upp en mållön och kommunicerar den med sin chef får generellt sett en bättre löneutveckling än den som nöjer sig med att föra dialog om nästa års lön. Det handlar inte om någon önskelön utan om den lön du siktar på om några år. När du samtalar med din chef om detta är det naturligt att även komma in på hur ditt uppdrag utvecklas och ser ut inom en längre period än bara det kommande året. Kanske är det inte ens möjligt hos din nuvarande arbetsgivare utan ditt lönesamtal klargör att det börjar bli dags att söka dig vidare till en större utmaning på annat håll. Oavsett vilket har du genom att arbeta långsiktigt och strategiskt på detta sätt bättre förutsättningar att göra lönekarriär och nå den lönenivå som du önskar.

Vad menar vi med ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Förbundets lönestatisk visar att ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, rektorer och biträdande rektorer har minskat drastiskt efter de statliga lönesatsningarna för lärare. Skälet är att regeringens lärarsatsningar saknat helhetsperspektiv och därmed slagit sönder lönestrukturerna. Det innebär att  många rektorer idag har inget eller ett omvänt ansvarsavstånd det vill säga lägre månadslön än dem de är chef för.