Logo Logga in Bli medlem

Våra bästa tips inför din löneförhandling

De skolledare som har lönesamtal tjänar i genomsnitt 1 000 kronor mer varje månad. Men det gäller att förbereda sig väl. Våra chefsförhandlare har en gedigen erfarenhet att råda skolledare inför lönesamtalet. Här är deras bästa råd. Förberedelserna tar tid – men de ger bra utdelning!

Inför ett nytt jobb

 • Kom ihåg att det bästa tillfället att förhandla en bra lön är vid en ny anställning.
 • Ange inte löneanspråk i din ansökan, förhandla lön vid ett personligt möte.
 • Ta reda på vilket kollektivavtal som tillämpas hos arbetsgivaren.
 • Hur ser lönenivåerna ut? Ta hjälp av Saco Lönesök och annat material på förbundets hemsida till exempel våra rekommenderade ingångslöner.
 • Kontakta den lokala fackliga företrädaren om förhållanden på arbetsplatsen.
 • Tänk noga igenom vilken lön du ska begära. Sätt upp ett mål för vilken lön du vill uppnå, men räkna även in en liten prutmån på löneanspråket.
 • Rätt lön är viktig, men kan balanseras av goda anställningsvillkor såsom pension, semester och arbetstid.
 • Vad innebär tjänsten avseende ansvar, befogenheter och resurser?
 • Är du osäker på innehållet i anställningsavtalet kolla checklistan på skolledarna.se eller kontakta vår chefsrådgivning.
 • Förhandlar du fram bra lön och villkor gynnar det alla skolledare.

Inför lönesamtalet

 • Börja i god tid, lägg upp en strategi för samtalet.
 • Ta hjälp av Saco Lönesök och annat material på vår hemsida tex våra rekommenderade ingångslöner.
 • Finns det viktiga frågor från det förra lönesamtalet och från utvecklingssamtalet att ta upp?
 • Summera dina arbetsinsatser och vilka verksamhetsresultat du uppnått.
 • Arbetar du mer effektivt, har du kompetensutvecklats i jobbet och når du högre kvalitet?
 • Arbetar du mycket övertid? För mycket? Hur blir du kompenserad?
 • Bestäm din mållön, både för innevarande året, men tänk också igenom vilken mållön du vill uppnå några år framåt och ta upp det i lönesamtalet. Bestäm också den lägsta lön du rimligen kan acceptera.
 • Kan dina övriga anställningsvillkor bli bättre? Till exempel fler semesterdagar eller lediga dagar, större avsättning till pension, arbetstidens förläggning, att resan till och eller från jobbet räknas in i din arbetstid eller kompetensutveckling.
 • Kontakta din lokala fackliga företrädare. Kolla till exempel hur diskussionerna har gått i budgetsamverkan, vad som framkommit under löneöverläggningen och hur arbetsgivarens planerade åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta skolledare ser ut.

Lönesamtalet

 • Inled samtalet med att gå igenom dina insatser under året, lyft fram något/några exempel på gott resultat.
 • Ge din syn på verksamheten, dina mål och prestationer liksom din kompetensutveckling.
 • Argumentera sakligt.
 • Lägg fram ditt löneanspråk.
 • Lyssna på chefens argument och förslag till lön.
 • Ta upp förbättringar av övriga anställningsvillkor, särskilt om du inte når framgång i dina löneyrkanden.
 • För en dialog om din mållön och den löneutveckling du förväntar dig.
 • Om ni inte är överens, be att få ajournera mötet för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
 • Fick du ett lägre lönebud än du räknat med, be om en motivering och förslag på vad du ska göra för att få en bättre löneutveckling på sikt. Märker du att det inte finns utrymme för det, fundera på om det kanske är dags för dig att söka en ny utmaning på annat håll.
 • Glöm inte att resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras.
 • Lönesamtalet är ett av flera tillfällen att tala om lön. Boka ett nytt samtal under år när du har gjort bra insatser för verksamheten. Och alltid inför ett förändrat uppdrag med ett utvidgat ansvar.

För dig som arbetar inom fristående skolor finns ett material om löneprocessen framtaget av AHT, Akademikerförbunden inom handel och tjänster. 

Akademikerförbundens löneprocess