Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Vi är ditt fackliga stöd

Det fackliga företrädarskapet i Sveriges Skolledare präglas av en hög kompetens och ett stort engagemang.

Våra ombudsmän ger professionella råd och förhandlingshjälp i frågor som rör löner, anställningsvillkor och arbetslivet.

Kontakta vår rådgivning för personligt stöd.

Stöd till lokala förtroendevalda

Förbundets chefsförhandlare har spetskompetens inom sitt område och arbetar i tät dialog med förbundets förtroendevalda. Våra chefsförhandlare har ett regionalt ansvar så att du som lokalföreningsstyrelse aldrig har långt till en kontakt. Som förtroendevald i Sveriges Skolledare har du alltid en röd lina in till kansliet.

MEDLEMSFÖRMÅN

Förhandling och arbetsrättsligt stöd

Förbundet verkar för att du som medlem ska företrädas av förtroendevalda på lokal nivå när du är oense med din arbetsgivare om t ex lön eller anställningsvillkor. Förbundets förtroendevalda får löpande kompetensutveckling och råd och stöd av förbundets chefsförhandlare.

Förhandling för enskild medlem utförs huvudsakligen av chefsförhandlare. Om ett ärende inte löses genom förhandling med arbetsgivaren kan Sveriges Skolledare erbjuda processtöd att driva frågan i domstol.

MEDLEMSFÖRMÅN

Swedish One Krona Coins

Lönestatistik

Sveriges Skolledare har en unik lönestatistik för skolledare och ger dig stöd när du argumenterar för en lön som motsvarar det stora ansvar du har som skolledare. Genom Saco LöneSök kan du jämföra din lön med andra akademikers.

MEDLEMSFÖRMÅN

Two business leaders discussing future partnership

Lönerådgivning

Sveriges Skolledare erbjuder en exklusiv lönerådgivningstjänst, både till medlemmar och till dig som söker en skolledartjänst men ännu inte blivit medlem.

Som medlem ska du kunna få personlig rådgivning inför exempelvis lönesamtal och byte av arbete.

MEDLEMSFÖRMÅN

Gästmedlemskap i nordiska fackförbund för skolledare

Om du tillfälligt arbetar i ett annat nordiskt land kan du få gratis medlemskap i de andra ländernas fackliga organisationer om de är knutna till NLS (en organisation för skolfackliga organisationer i Norden).