Logo Logga in Bli medlem

Anmäl LFF och skyddsombud

När lokalföreningen valt vilka som är som fackliga förtroendevalda ska detta anmälas till förbundet och arbetsgivaren. Det är viktigt att alla som är anmälda till arbetsgivaren är registrerade med uppdrag i vårt medlemsregister.

Har ni redan ett uppdrag i föreningen kan ni gå in på verktygssidan och ändra era uppdrag själva. Ni ska också skicka in ert årsmötesprotokoll och verksamhetsplan till kansliet. Ni kan skicka in det till info@sverigesskolledare.se

När de som valts blivit registrerade får alla tillgång till Ombudsportalen och verktyg för förtroendevalda.