Logo Logga in Bli medlem

Vi frågade Julio Garcia Atterström, Skolchef i Tranemo kommun, en av initiativtagarna till nätverket för högre chefer.

INTERVJU JULIO GARCIA ATTERSTRÖM

Vi frågade Julio Garcia Atterström, Skolchef i Tranemo kommun, en av initiativtagarna till nätverket för högre chefer.

Vem är du, vad har du för bakgrund inom skolans värld och vad har du för roll idag? 

Jag arbetar för närvarande som skolchef i Tranemo kommun. Startade min yrkesbana inom skolan 1991, då jag påbörjade mina förskollärarstudier på Pedagogen i Göteborg. Jag har sedan dess, både som lärare och som skolledare, haft stort intresse för och stor nytta av frågor rörande utvecklingspsykologi, pedagogik och skolutveckling.

Med rötter i Spanien, närmare bestämt Asturien i de norra delarna av landet, bar det 1990 av till Sverige. Anledningen till flytten var bl a mitt stora löparintresse. Jag hade hört talas om Vålådalen, ett träningscentrum dit flera världskända löpare åkte för att ladda upp inför stora mästerskap. Jag ville se vad som gjorde detta ställe så särskilt intressant för så många idrottsfolk. Men jag fastnade i Västergötland, Vålådalen har jag ännu inte varit i. 

Har tidigare arbetat först som rektor och senare som verksamhetschef inom grundskoleförvaltningen i Borås. Längre tillbaka finns erfarenheter från arbete på bland annat friskolan Gadden i Bollebygd. Det var under denna tid som jag påbörjade arbetet som skolledare och även som facklig företrädare i det tidigare Lärarförbundet Skolledare, en oerhört lärorik tid med erfarenheter som jag bär med mig än idag. 

Vad är Nätverket för högre chefer?  

Nätverket för skolchefer skulle vi kort kunna beskriva som ett forum där vi tillvaratar och delar med oss av medlemmarnas professionella frågeställningar och intressen. Av namnet framgår att nätverket riktas till skolledare som är medlemmar i Sveriges Skolledare och som har en högre befattning än rektor. Nätverket har således som syfte att främja skolchefers utveckling, bevaka frågor som berör målgruppens arbetsmiljö och arbetsvillkor samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling.  

Hur kom det här nätverket till från början? 

Tillskapandet av detta nätverk har sitt ursprung i behovet av att ha ett forum där man behandlar frågor som berör högre chefer. De flesta av oss har tidigare varit pedagoger och rektorer. I dessa uppdrag har vi haft möjlighet att delta i väl definierade forum där frågor som berört det egna uppdraget och den egna professionen tillvaratagits. Liknande forum finns det inte att tillgå för högre skolledare. 

Vilka kan vara med i det? 

Alla chefer som är chef över rektor, till exempel Verksamhetschef, Skolchef, Förvaltningschef eller motsvarande. 

Vad har man för nytta av att delta på nätverkets träffar? 

I nätverket kommer du som skolchef att kunna delta i diskussioner och själv lyfta frågor som ex berör arbetsmiljö, arbetsorganisation, lönebildning eller skolutveckling. Frågor som känns angelägna i uppdraget som skolchef men också i rollen som medarbetare eller tjänsteman. Ensam är inte stark, sa den kloke. I förlängningen hoppas vi att detta nätverk också ska kunna bli en intressegrupp att räkna med i frågor som dryftas med utbildningsdepartementet, SKR, media osv, och som berör skolans uppdrag och utveckling. 

Hur ofta kommer nätverket ha träffar? 

Nätverket kommer att ha träffar en gång i kvartalet, digitalt via Teams.

Faktaruta

Hur går jag med i nätverket?  

Svar: Du behöver vara medlem i Sveriges Skolledare och registrerat dig i medlemsregistret som Skolchef, verksamhetschef eller förvaltningschef eller motsvarande. Du behöver även ha registrerat en e-postadress som du använder. 

Hur får man inbjudan till nätverket? 

Svar: Om du är medlem och rätt registrerad får du via den mejl du registrerat i god tid inför varje nätverksträff.   

Hur anmäler man sig till nätverkets träffar? 

I varje inbjudan finns information om hur du anmäler dig. Du kan även kika efter anmälningsformuläret i kalendariet

Om du har frågor? Kontakta chefsförhandlare Anders Forsell, anders.forsell@sverigesskolledare.se