Logo Logga in Bli medlem

Om oss

Sveriges Skolledare är en kraftfull och samlad röst för alla skolledare i Sverige. Vi har idag 17 000 medlemmar och är den starkaste rösten för ledare inom utbildning. Sveriges Skolledare arbetar på olika sätt för att förbättra arbetsvillkor och stärka professionen. Som Sveriges största chefsförbund inom Saco, arbetar vi för att höja skolledarnas status och stödja dem i deras kritiska roll i utbildningssystemet. Genom att förena kunskap och handlingskraft, strävar vi efter att skapa en hållbar, utvecklande och stolt skolledarkår, och därmed bidra till framtidens skolutveckling i Sverige.

Arbetsplats

Vi tar ställning för skolledare

Vi bevakar skolledarnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor och tar till vara medlemmarnas intressen i yrkesfrågor i den aktuella debatten.

Dessa frågor driver vi för dig

Våra mål

  1. Rätt lön och övriga villkor
  2. Hållbar arbetsmiljö och rätt förutsättningar för uppdraget
  3. Stark och tydlig profession
  4. Inflytande över utbildningspolitiken
  5. Stark medlemstillväxt, engagemang och lojalitet
Läs mer här

Nätverk inom Sveriges Skolledare

Sveriges Skolledare vill främja skolledares kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med liknande befattningar. Av den anledningen har vi olika nätverk som riktar sig till skolledare med liknande arbetsuppgifter. Nätverken ingår i din medlemsavgift till Sveriges Skolledare.

Läs mer här