Logo Logga in Bli medlem

Chefsförhandlare/rådgivare Anders Forsell

Nätverk inom Sveriges Skolledare

Sveriges Skolledare vill främja skolledares kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar med liknande befattningar. Av den anledningen har vi olika nätverk som riktar sig till skolledare med liknande arbetsuppgifter. Nätverken ingår i din medlemsavgift till Sveriges Skolledare.

Vill du delta på någon av våra nätverksträffar? Håll då utkik i vårt kalendarium efter aktuella tillfällen.

HÖGRE CHEFER OCH SKOLCHEFER 
För dig som är högre chef, verksamhetschef, skolchef, förvaltningschef eller liknande, där du har rektorer eller andra underställda chefer.

Läs mer om nätverket här

BITRÄDANDE REKTORER 
För dig som har titeln biträdande rektor. Kanske arbetar du på samma skola som rektor eller så ansvarar du för en skola som ensam biträdande rektor.  

SKOLLEDARE INOM FRISTÅENDE FÖRSKOLA 
För dig som är skolledare inom fristående förskola. Vi pratar om arbetsmiljö för dig som chef och specifika frågor som rör förskolan.  

SKOLLEDARE INOM FRISTÅENDE GRUNDSKOLA 
För dig som är skolledare inom fristående grundskola. Vi pratar om arbetsmiljö för dig som chef och specifika grundskolefrågor. 

SKOLLEDARE INOM FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA/VUXENUTBILDNING 
För dig som är skolledare inom fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning. Vi pratar om arbetsmiljö för dig som chef och specifika frågor om gymnasie- och vuxenutbildning. 

Vill du medverka på någon av dessa nätverksträffar? De aktuella tillfällena hittar du i vårt kalendarium.

Har du frågor kontakta Anders Forsell, chefsförhandlare/rådgivare, anders.forsell@sverigesskolledare.se