Logo Logga in Bli medlem
Grafisk verktygslåda

Vårt varumärke

Sveriges Skolledare lanserar ett helt nytt varumärke med en ny visuell identitet. Logotypen symboliserar framåtrörelse och ledning, och bygger på visionen för förbundet - den samlade rösten som leder Sveriges skola in i framtiden.

Arbetet med att ta fram det nya förbundets varumärke har skett i samarbete med Kantar, en marknadsledande byrå inom varumärkesutveckling samt den grafiska designern Ville Oké. Lanseringen har föregripits av en lång och gedigen förankringsprocess bestående av enkäter till medlemmar och förtroendevalda, djupintervjuer och flera möten med förbundsstyrelsen och ordföranden.  

Arbetet har resulterat i en varumärkesplattform, med vision, mission, personlighet, positionering och varumärkeslöfte. Med detta som grund har en ny visuell identitet byggts upp som speglar förbundets persona.  

Tomas Bergqvist, marknads- och kommunikationschef på Sveriges Skolledare, säger: 

- Det nya varumärket har ett modernt och djärvt uttryck, värdigt ett förbund med självförtroende och framåtriktning, ett förbund som lever upp till sitt löfte: att vara den starkaste rösten för ledare inom utbildning. 

Den nya grafiska profilen kommer att implementeras successivt under våren och inkluderar allt från webbplatsens utseende till trycksaker, profilprodukter och kommunikationsmaterial i olika kanaler. Allt kommer inte att finnas på plats från start, men förväntas vara klart till sommaren. 

Vad står då det nya varumärket för rent visuellt? Det distinkta "S":et i logotypen kan förstås på flera sätt. Dels ett S för Sveriges Skolledare, men också två halvcirklar som symboliserar enandet av två förbund, eller som länkar i en kedja, omfamnande/omhändertagande eller som cirklar i rörelse som kan representera riktning eller mätbarhet. Cirklarna kan animeras på olika sätt och skapa en rörelse, exempelvis i applikationer på webbplatser, i rörlig media och reklam. 

För mer information om det nya varumärket, kontakta Tomas Bergqvist: tomas.bergqvist@sverigesskolledare.se Tel: 070-6045266