Logo Logga in Bli medlem
Nina Svensson får pris

Nina Svensson, pristagare 2022

Sveriges stora skolledarpris

Stora Skolledarpriset instiftades 2018 för att uppmärksamma skolledares avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Priset delas ut i samband med Nordiska Skolledarkongressen som arrangeras vartannat år i Göteborg.

Riktlinjer

  • Priset ska gå till en skolledare som har gjort extraordinära insatser utifrån de nedan fastlagda kriterierna.
  • Priset ges för redan utförda insatser och kan inte sökas för planerade projekt.
  • De nominerade ska vara verksamma skolledare.
  • Nomineringen ska åtföljas av en tydlig motivering utifrån de fastställda kriterierna för att kunna beaktas i urvalsprocessen.
  • Prissumman uppgår till 100 000 kr och delas ut till pristagaren att användas fritt.

Kriterier

  • Skolledaren är djupt grundad i Sveriges Skolledares yrkesetik och har i sitt arbete agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.
  • Skolledaren har skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen.
  • Skolledaren samverkar med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald.
  • Skolledaren förhåller sig på ett konstruktivt sätt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

En nominering bör utgå från de här kriterierna och innehålla konkreta exempel på hur skolledaren i fråga har jobbat.

Nomineringstiden gick ut den 15 december.

Samarbetspartners

Arbetet sker i samarbete med ett antal partners, som i viss utsträckning har varierat mellan åren.

2024 år samarbetspartners var Studentlitteratur, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Kungliga IngenjörsvetenskapsAkademien - IVA, Friskolornas Riksförbund, Elevernas Riksförbund och Sveriges Elevkårer. Flertalet av våra partners bidrar till prissumman, dock inte elevorganisationerna.

Mer information:

Lena Linnerborg, Utbildningspolitisk chef, 0706-17 62 09.
Maria Andrén Bergström, Förbundsdirektör, 0706-74 62 07.